El programa Veus de la mar

 • Recerca
 • 31.08.2014
El Museu Marítim de Barcelona té en marxa un programa de memòria oral, Veus de la mar, l’objectiu del qual és generar fonts orals vàlides per la recerca.
Aquest programa es va iniciar l’any 2002 amb una beca de col·laboració desenvolupada per Joan Manel Llach. Durant aquest període es van realitzar 41 entrevistes a professionals del món marítim. L’any 2006, mitjançant una altra beca de col·laboració amb Alexandra Capdevila, es va continuar amb els enregistraments, tot mirant d’ampliar el ventall de perfils professionals dels entrevistats, i es van realitzar 68 entrevistes.
Després d’aquests inicis, es va fer una reorganització de les entrevistes, es van actualitzar els formats dels enregistrament, es van implementar unes eines de gestió per als materials acumulats i es van revisar i fixar els objectius del programa.
Actualment estem seguint diferents estratègies per generar les fonts orals del Museu:
 • Les entrevistes de vida professional.
 • Els taller de memòria oral.
 • Els projectes de recerca.
 • Les tertúlies marineres.

Entrevistes de vida professional

Entrevistem persones vinculades amb activitats marítimes que ens parlem sobre el desenvolupament de l’activitat, com aquesta a anat canviant, etc. Mirem que tots els sectors sigui representats: marina mercant, a bord i en terra, construcció naval, sector pesquer, sector portuari i, dins de cada sector, el màxim d’activitats i de categories professionals. En els darrers anys hem obert el ventall a activitats marítimes, no exclusivament professionals: hem fet entrevistes, per exemple, a persones amb un paper rellevant dins dels esports marítims i d’altres activitats (científics, modelistes,… ).
Tallers de memòria oral
Aquests tallers s’inclouen en la programació conjunta dels Tallers de Memòria Oral de l’Observatori del Patrimoni etnològic i immaterial, organitzat pel servei de recerca i protecció de la Direcció Generalde Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya.
Consisteix en fer un seguit d’entrevistes al voltant d’un tema en diferents sessions durant les quals en tractem aspectes diversos. A cada sessió reunim a vàries persones (entre 2 i 4). Es busca sempre que els participants hagin tingut una vivència rellevant en l’aspecte tractat. Cada un dels informants aporta un aspecte i un punt de vista, entre ells s’ajuden a recordar i treure els aspectes més destacats del tema. L’aportació més valuosa està en el conjunt de la conversa.
Cada any escollim un tema preferentment relacionat amb altres que s’estiguin treballant en altres departament o àrees del museu, sempre buscant sinèrgies.
Projectes de recerca
Durant el desenvolupament de projectes de recerca vinculats al museu, sovint es realitzen entrevistes que aprofitem i incorporem als fons del museu. De caire temàtic, són susceptibles de ser utilitzades en recerques posteriors. Actualment, en tenim vinculades al projecte de recerca sobre el Sindicat Lliure de la Marina Mercanti sobre l’estudi de les veleries catalanes.
Tertúlies marineres
Les tertúlies marineres consisteixen en entrevistes col·lectives durant les quals es tracten qüestions generals al voltant de la vida professional (condicions de treball, vida a bord) i de les relacions socials en el món de la marina mercat. Els assistents són majoritàriament oficials jubilats de la marina mercant, que aporten l’opinió i la visió dels professionals, que ens interessa recollir. Les tertúlies es van començar a celebrar l’any 2009.
Les tertúlies combinen temes estrictament professional amb altres més generals (com es tracta la marina mercant a la literatura i al cinema, com es veuen els museus marítims des del món dels marins professionals, …).
Els temes professionals posem l’accent en la seva experiència, en les seves vivències; són, per exemple, les relacions a bord, l’organització del treball a bord, les relacions entre el personal de terra i el personal embarcat, com afecta la contaminació marítima a la navegació, les transformacions que va comportar el contenidor, la sanitat a bord, els menjars, les relacions amb persones d’altres ports, etc.

Aconseguim una visió de conjunt sobre els temes marítims, una visió del context general. Ajuden en la localització d’informants per a altres projectes (efecte “bola de neu”) alhora que creen un ambient de confiança en el museu de cara a d’altres possibles informants.

 • segueix-nos

 • web mmb

 • subscriu-te!

  al butlletí