Dona i mar, una qüestió pendent (projecte d’etnologia marítima)

  • Recerca
  • 01.09.2014
Els estudis en el camp de l’antropologia marítima no sempre han tingut en compte el paper de les dones en les societats marítimes, almenys en l’àmbit mediterrani.

El projecte Les filles del mar. Les dones i el mar en la societat catalana de Eulàlia Torra i Eliseu Carbonell cobreix en part aquesta mancança, a partir de dos objectius generals. Primer, oferir un estat de la qüestió ampli i actualitzat sobre les dones i el mar. I segon, traçar un retrat –tant des del vessant teòric com des del punt de vista de testimonis personals– de les dones en diferents àmbits del món marítim.

Aquest treball va ser el guanyador del XIIè Premi de Recerca Ricart i Giralt (2011) i està encara pendent de publicació.
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí