Compañia Trasatlántica Española

 • Recerca
 • 01.09.2014
L’MMB ha posat en marxa un projecte de recerca al voltant de la Compañía Trasatlántica Española, una naviliera que, per la seva importància econòmica i política, per les seves vinculacions amb l’Estat i pel seu valor simbòlic, fou la més important del país durant més d’un segle. Sense tenir en compte el grup empresarial d’Antoni López, Claudi López i els seu successors (industrial, financer i comercial) és difícil comprendre la història contemporània espanyola.

El Museu Marítim de Barcelona està implicat directament en la preservació del patrimoni moble i documental d’aquesta empresa, que ha estat sempre objecte d’atenció preferent. Així, el projecte Compañía Trasatlántica neix amb un doble repte. El primer, saber més sobre l’empresa, els seus vaixells i el seu personal. El segon repte té més calat és convertir el Museu Marítim de Barcelona en un centre de referència sobre aquesta companyia. Els objectius finals del programa CTE són, bàsicament:

 • La creació i l’organització d’una xarxa d’informadors, col·laboradors i voluntaris.
 • La realització d’un mapa de recursos (fons documentals, fotografia, col·leccions, bibliografia, etc.) en forma de base de dades consultable en línia.
 • La redacció d’un estat de la qüestió bibliogràfic que detecti buits i apunti línies de recerca.
 • La recollida de testimonis orals que cobreixin tots els aspectes possibles de les activitats de la companyia: personal de terra de diferents categories (directius, inspectors, agents comercials, etc.), personal embarcat (oficials de coberta i de màquines, marineria, fonda, etc.) i persones relacionades per motius no professionals (passatgers, familiars, historiadors, etc.).
 • La difusió dels resultats mitjançant l’aplicació directa de la recerca en forma de llibres, exposicions, etc.

Aquest projecte s’articula amb diferents accions independents però sempre coherents amb els objectius del programa. Per exemple, una tertúlia sobre la CTErealitzada el 7 de març de 2013. També s’ha organitzat un Taller de Memòria Oral(en el marc de les activitats de l’Observatori del Patrimoni etnològic i immaterial) definit en tres sessions. 

 • segueix-nos

 • web mmb

 • subscriu-te!

  al butlletí