Les noves tecnologies aplicades a la recerca sobre les Drassanes Reials: La georeferenciació

  • Recerca
  • 15.08.2014
Un altre metodologia utilitzada a la recerca sobre les Drassanes Reials de Barcelona ha estat la georeferenciació, l’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica (TIG).
La implementació de les TIG permet la creació d’un sistema de referència que fa possible la localització, la consulta i l’anàlisi de dades històriques sobre l’espai arquitectònic de les Drassanes Reials. Serveix per a la programació d’intervencions sobre l’edifici, especialment de treballs arqueològics, i per garantir l’accés i la distribució de geodades en connexió amb d’altres disponibles a la xarxa.
En aquesta línia entre 2009 i 2010 es va geo-referenciar l’edifici de les Drassanes i una selecció de la planimetria antiga que s’ha conservat. Aquest treball, a més a més d’incrementar els nostres coneixements sobre el conjunt arquitectònic, va permetre realitzar amb major precisió els treballs de restauració i les intervencions arqueològiques. Es va dur a terme en dues parts: a la primera es van implementar les bases de referència, es van establir les coordenades i es van realitzar els càlculs necessaris. Aquesta tasca ha estat realitzada per l’empresa Geo Informáticos.
En la segona fase es van georeferenciar dades històriques i arqueològiques: a partir del tractament de la planta actual i d’una selecció de vuit planimetries antigues, es fa possible situar amb coordenades reals la planimetria del conjunt i inserir, per exemple, totes les evidències arqueològiques a partir d’excavacions realitzades en els darrers cinquanta anys. Els treballs van ser realitzats per l’arqueòleg Victor M. Cabral.
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí