Les adquisicions de l’Arxiu Fotogràfic

  • Foto de mar
  • 09.07.2012
Les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona són fruit d’un recull iniciat en els inicis del temps de vida de la institució que es remunten a l’any 1929. Si bé és cert que en els primers anys la fotografia tenia un valor més aviat descriptiu envers als objectes que s’anaven incorporant a la institució, on l’autoria, datació i conservació de la fotografia no tenien gaire rellevància, amb els decurs dels anys l’artefacte fotogràfic va anar assolint un valor patrimonial equiparable a la resta d’objectes que conformen la resta de peces del museu. El camí envers el reconeixement patrimonial d’aquest artefacte s’ha de llegir en clau d’evolució ascendent que, a dia d’avui, segueix el seu curs en vies a afermar el seu posicionament.
Els criteris d’enriquiment de les nostres fotografies segueixen la mateixa línia d’actuació que la resta de col·leccions del museu. Entre els principals temes d’interès destacarem el comerç i el transport marítim, els retrats de vaixells militars i civils (mercants, portuaris, etc), els retrats de gent de mar (capitans, banyistes, regatistes, pescadors, etc), la construcció naval, la pesca, els ports, les activitats esportives i nàutica d’esbarjo, i les Drassanes Reials de Barcelona. En definitiva, tot allò que expliqui històries sobre els afers del mar, des dels inicis de la fotografia fins a l’actualitat més present.
Els nous vinguts a l’Arxiu Fotogràfic s’incorporen, principalment per donació. La segona via d’entrada és la compra, però en proporció menor degut a un tema pressupostari. Una pràctica que els darrers anys està funcionant força bé és el recull de material gràfic que es reprodueix i es retorna al seu propietari. Les prestacions de la tecnologia digital avui dia permeten fer unes correctíssimes còpies de qualitat. Això és important perquè, per una banda, es fa una còpia de preservació d’un material que possiblement s’acabi perdent per dispersió o per la pròpia caducitat de l’artefacte gràfic. I, per altra banda, ens assegurem de recol·lectar fragments icònics que parlen de la història marítima que gent de mar i col·leccionistes han conservat al llarg dels temps.
Un cop al mes es reuneix la Comissió Assessora d’Avaluació de Bens de l’MMB per a exposar, debatre i aprovar o rebutjar totes les propostes de noves adquisicions patrimonials de la institució.
Mensualment us anirem informant de les noves incorporacions a l’Arxiu Fotogràfic. El passat mes de juny varem ingressar:
  • Donació del Sr. Xavier Agramont Cruanyes: 1 fotografia B/N d’un grup de soldats que feien el servei militar, posant damunt una barca de pesca a la platja de Mataró (any 1956)
MMB. Xavier Agramont Cruanyes
  • Compra de 6 negatius de vidre amb imatges de detall de molls, treballs i velers del port de Barcelona (1909 a 1920).

MMB. Port de Barcelona, maig de 1920. Autor desconegut

Post escrit per Silvia Dahl- Arxiu Fotogràfic-
Centre de Documentació del MMB


  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí