100 plaques estereoscòpiques amb retrats de vaixells

  • Foto de mar
  • 19.07.2023

L’any 2022 adquirim una caixa que conté un centenar de fotografies estereoscòpiques, sobre vidre. La col·lecció està farcida de retrats de vaixell al port de Barcelona, al voltant dels anys 20 del segle passat. Alguns dels retrats són molt interessants perquè són inèdits. Estan documentats i accessibles en el catàleg on-line de l’arxiu fotogràfic. Per a aquesta documentació ha estat clau l’ajut de les persones voluntàries de l’arxiu fotogràfic del Museu.

La capsa, i alguns dels negatius, estan exposats en la mostra Retrats de vaixell. Del segle XIX als shipspotters.

Previ als treballs de catalogació, s’ha realitzat la següent intervenció de conservació.

Descripció de l’objecte fotogràfic i el seu contingut (NI 313CE)

Ens trobem davant d’una capsa de fusta envernissada que conté 100 plaques de vidre estereoscòpiques positives. La capsa fa la funció d’estoig d’emmagatzematge, i està confeccionada a mida per aquest tipus d’objecte fotogràfic. Per tal d’obtenir més informació sobre la confecció de la capsa s’ha consultat a Salvador Tió Sauleda[1], químic i historiador de la fotografia. El fet que no aparegui cap classe d’etiqueta, segell o marca de fabricació dificulta conèixer-ne, almenys fins al dia d’avui, la persona o empresa que la va elaborar. En Salvador, però ens comenta que pels voltants de 1914 a Barcelona hi havia un constructor de càmeres fotogràfiques anomenat Enric Bargés, i al seu catàleg d’època hi mostrava capses per a guardar plaques de vidre, una d’elles molt semblant a aquesta en concret, justament per la manera de muntar-la en “forma de dents”.

La capsa funciona de la mateixa manera que ho feia originalment, l’obertura i el tancament es realitza a través de la tapa, la qual té peces metàl·liques que en faciliten el tancament frontal. A la part interior de la tapa hi ha dos retalls de paper encaixats amb el títol “Clasificación de los clichés”, aquests resten fixes a la fusta a través de dos claus metàl·lics. Aquest índex de referències disposa d’una pestanya d’un material tèxtil adherida al paper que en facilita l’extracció de la zona on romanen situats. També hi ha una franja de paper adherida al centre entre les dues files on se situen les plaques amb una numeració correlativa de l’1 al 50.

A la majoria de plaques de vidre s’hi observa una etiqueta de paper a la zona central entre les dues imatges. La informació inscrita que apareix a aquest fragment de paper acostuma a ser el nom del vapor, el port o la datació de l’any, de vegades també amb el mes i el dia. Més de la meitat de les plaques apareixen acolorides amb tons blau, groc, taronja, marró i verd, no es pot assegurar si el color ve de l’ús de tints o han estat virades amb productes químics.

L’estat de conservació i les degradacions identificades

L’estat de conservació de la capsa amb els corresponents components metàl·lics, cel·lulòsics i tèxtils és bo. La majoria de les plaques es troben en un bon estat de conservació malgrat haver-n’hi d’enfosquides, i per tant amb menys llegibilitat, i amb parts trencades que han desaparegut. Les emulsions s’observen ben adherides al suport de vidre i no s’han desprès malgrat que algunes han patit una distorsió o desplaçament d’uns mil·límetres. Algunes emulsions presenten mirall de plata a les zones on la densitat de la imatge és major.

Intervenció mínima

S’ha realitzat una neteja del suport de vidre pel revers, és a dir, per la cara sense emulsió, per mitjà d’un drap de fibres sintètiques impregnat amb solució hidroalcohòlica (70:30). Prèviament al contacte del drap amb el vidre, s’ha retirat l’excés de solució per contacte amb el mateix drap, i s’han emprat moviments circulars sense exercir pressió. Pel retirat de l’embrutiment perimetral s’ha utilitzat un hisop, el qual també se n’ha retirat l’excés de solució hidroalcohòlica amb un paper assecant. Pel que fa a la neteja de l’emulsió, s’han eliminat possibles restes d’embrutiment superficial com per exemple pols i fibres, amb una pera d’aire.

S’ha procedit a l’aspiració de restes de brutícia de l’interior de la capsa amb un aspirador amb filtre de cartutx HEPA d’un sol ús i a la desinfecció amb solució hidroalcohòlica (70:30) per mitjà d’un esprai. S’ha deixat assecar 24 hores per eliminar possibles restes d’humitat i poder tornar a emmagatzemar-hi les plaques. Quan s’han acabat de retirar les 100 plaques de la capsa, s’han identificat trossos trencats de vidre que s’han conservat a dins d’un sobre de paper barrera de pH neutre, que de moment s’emmagatzemarà a dins de la capsa. Finalment, s’han netejat superficialment els dos trossos de paper amb una goma de fum i s’ha realitzat una caixa de conservació feta a mida.

S’ha col·locat un tros de paper barrera entre la part interior de la tapa de la capsa i el fragment de paper de l’índex de referències II. Aquest material afegit reduirà el contacte entre el paper original i la fusta de la possible alliberació de vapors de pH àcid de la fusta i traspàs al component cel·lulòsic. El primer nivell d’emmagatzematge, que correspon a una caixa amb obertura superior, s’ha elaborat a mida amb cartolina de conservació sense reserva alcalina.

S’ha portat a cap un registre fotogràfic per identificar les imatges de les plaques, el qual no equivaldria a una digitalització ni tampoc a l’obtenció d’un arxiu de preservació, però de gran utilitat per a identificar les imatges fotografiades.

En una segona fase de treball, ha intervingut Valentina Pavón que ha realitzat l’emmagatzematge dels negatius de manera individual amb una camisa de paper sense reserva alcalina de pH neutre i s’han col·locat en vertical dins d’una caixa de conservació.

Mar Seras Selva. Conservadora-Restauradora de Patrimoni Fotogràfic

Bibliografia consultada

LAVÉDRINE Bertrand, (re)Conocer y conservar las fotografías antiguas, CTHS, 2010.

http://miralldeplata.com/inici/

https://www.todocoleccion.net/camara-fotos/caja-archivador-madera-para-100-cristales-estereoscopicos-6×13-cm~x38168622
https://www.todocoleccion.net/antiguedades-tecnicas/conjunto-visor-estereoscopico-planox-126-placas-cristal-siglo-xx~x239383130
https://conversaonline.wixsite.com/conversa/alba-guerrero-garcia
https://bertablasi.com/es/project/restauracio-de-cent-plaques-estereoscopiques-de-vidre
https://dhac.iec.cat/dhac_mp.asp?id_personal=1069

[1] https://dhac.iec.cat/dhac_mp.asp?id_personal=1069

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí