Reportatge sobre el procés de restauració del pailebot Santa Eulàlia

  • Foto de mar
  • 09.07.2012
Sens dubte, la tasca que fan les persones en pràctiques resulta molt valuosa. Per una banda, es submergeixen durant uns mesos en la dinàmica de les tasques d’un museu especialitzat en la història marítima, coneixent de primera mà el dia a dia d’un motor que treballa en silenci de cara al públic, acompanyats per això dels tècnics i conservadors. Per altra banda, realitzen treballs diversos guiats pels especialistes dels museus. Un dels últims ha estat la digitalització, registre i nivell inicial de descripció d’un interessant reportatge sobre un treball pioner en el nostre país, format per més de 4.000 fotografies. Estem parlant del procés de recuperació i restauració del pailebot Santa Eulàlia. L’any 1997 l’MMB adquireix el motoveler Sayremar (antic pailebot Carmen Flores, construït a Torrevieja el 1918) que, després d’un acurat treball de restauració, torna recuperar la seva forma original i es rebateja amb el nom de Santa Eulàlia, fent honor a la patrona de la ciutat de Barcelona.

MMB. Intervenció en la roda

En diferents etapes, els estudiants del Màster Oficial en Gestió Cultural (UB): Carlos Azcarate, Tatiana Donoso i Raul Vázquez, i la fotògrafa voluntària Helena Rovira han tractat digitalment i classificat les imatges per a fer-les més accessibles a l’usuari. En aquesta primera fase de descripció, s’ha utilitzat el full de càlcul Excel que conté uns mínims camps descriptius com són el número de registre, una breu descripció de la imatge, la fase d’intervenció, el bloc temàtic, el lloc de la imatge, la nomenclatura dels elements constructius, l’autor, la data, el número d’expedient i una taxonomia especialitzada (per matèries). D’aquesta manera, ha quedat preparada la informació per a una futura exportació de les dades al catàleg de l’arxiu fotogràfic. Un cop tractats els originals a suport digital i feta aquesta descripció inicial, el següent pas ha estat tenir un producte de difusió que permeti donar una resposta àgil i efectiva a l’usuari que necessiti tenir una idea inicial del procés de restauració d’aquest vaixell, evitant haver de visionar les 4.000 fotografies. S’han elaborat, en format Pdf, les 10 intervencions més representatives d’aquest ambiciós projecte de restauració: des de les intervencions en la quilla fins als treballs en els pals.
Aquest material el podeu consultar a l’Arxiu Fotogràfic, prèvia cita.

Adjuntem, com a mostra, un dels documents confeccionats per a la difusió d’aquest reportatge. Es tracta de les intervencions en la quilla (abril a setembre de 1998).

Post escrit per Silvia Dahl- Arxiu Fotogràfic
Centre de Documentació del MMB

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí