CONSERVACIÓ DE L’ÀLBUM FOTOGRÀFIC DEL IOT DEL COMTE DE GODÓ

  • Foto de mar
  • 14.09.2022

El iot Rosa

El Rosa era un iot de luxe, amb buc d’acer, que va ser construït el 1929 a Southampton, als tallers de John I. Thornycroft & Co Ltd., una prestigiosa drassana anglesa. Tenia 47,30 metres d’eslora, 7,66 metres de mànega, 4 metres de puntal i 3,10 metres de calat màxim, i 376 tones d’arqueig. Portava dos motors Gardner de 1300 cv de potència indicada, que li permetien assolir una velocitat màxima de 12 nusos.

El present àlbum fotogràfic conté imatges de l’interior i l’exterior del iot Rosa construït per al comte Ramón Godó Lallana (Bilbao, 1864 – Barcelona, 1931). L’adquisició és resultat d’una donació feta per Lydia i Carlos Romagosa (néts del capità del Rosa, Pere Ventura Rius). L’àlbum conté 18 fotografies adherides pel revers, la primera mostra el iot sencer i la última ensenya la sala de màquines, les 16 restants són referents als espais interiors.

A la part interior de la tapa, hi ha un fragment de paper adherit amb informació de les capacitats i característiques tècniques del iot. Se’n desconeix l’autor o autora de les fotografies, com tampoc se’n té informació de la marca de l’àlbum o de la persona que el va elaborar. Segurament va ser encarregat per la pròpia empresa constructora de l’embarcació, ja que tan a l’àlbum com a les fotografies hi apareix el nom i la direcció de la mateixa.

Vista frontal de l’àlbum fotogràfic

Documentació de l’àlbum i de les fotografies

L’àlbum està constituït per 9 pàgines d’un material cel·lulòsic i subjectades per un cordill de naturalesa tèxtil i cobertes per unes tapes, probablement amb una ànima de cartró i folrades d’un teixit tintat de to marró fosc. Al lateral o llom on es fixen les pàgines hi ha tres perforacions protegides amb una anella metàl·lica per on passa el cordill. A la tapa hi ha inscrites les anotacions “Thornycroft/ Twin-Screw Motor Yacht “ROSA”/ John I. Thornycroft & Co. Limited/ London & Southampton”, i una etiqueta de paper de to vermellós on hi posa “Enclosure nº417”.

Cada pàgina de l’àlbum té un fragment de paper adherit realitzat amb màquina d’escriure a sota de la fotografia, el qual indica o descriu la utilització de cada espai fotografiat. Les fotografies amb posició vertical tenen aquest tros de paper adherit muntant a sobre de la imatge. A l’interior de la tapa frontal de l’àlbum hi ha un fragment de paper amb dades que fan referència a l’autor i l’empresa constructora del iot, les capacitats tècniques i el nom del capità, Pedro Ventura Rius, en data de setembre de 1929.

Fragment de paper adherit a l’interior de la tapa frontal de l’àlbum

A la cantonada inferior dreta de cada fotografia hi ha una inscripció amb tampó sec on s’hi pot llegir la següent inscripció: “John I. Thornycroft & Co., Limited. Engineers SHIP Builders, Motor Manufacturers London, Southampton & Basingstoke”. Aquesta informació es relacionaria amb l’empresa constructora del iot. Se’n desconeix l’autor o autora de la fotografia, així com l’estudi fotogràfic.

Estat de conservació i mínima intervenció de restauració

L’estat de conservació de l’àlbum i les fotografies és bo tot i presentar lleugeres degradacions a ambdós objectes. S’observen abrasions i embrutiment superficial lleuger de manera generalitzada a les fotografies, també mirall de plata a les zones perimetrals amb més acumulació de plata. Hi ha casos particulars on s’ha detectat pèrdua de l’emulsió i del suport primari amb emulsió.

Formació de mirall de plata a la zona amb més acumulació de plata que forma la imatge

Pel que fa a les degradacions que afecten a l’àlbum, s’ha identificat un doblec a la cantonada inferior esquerra que es repeteix a cada pàgina. També s’observen taques al marge d’alguna pàgina, embrutiment superficial a les pàgines i a les tapes, així com, el desfilament del cordill que sosté les pàgines. Alguna de les cantonades de les tapes de l’àlbum estan abonyegades, desfibrades i amb pèrdua de coloració.

Doblec localitzat a la cantonada inferior de cada pàgina de l’àlbum

S’ha realitzat una neteja mecànica superficial amb goma d’esborrar dels fragments de paper adherits a les pàgines i també una aspiració general de les pàgines, el llom, el cordill i les tapes de l’àlbum. En el cas que es volguessin conservar les fotografies, es podria plantejar el retirat del suport secundari, ja que l’adhesiu emprat per adherir les fotografies i les pròpies pàgines podrien estar aportant acidesa al suport primari. Amb l’objectiu d’adequar l’àlbum a una mínima acció de conservació preventiva, s’ha decidit interfoliar temporalment cada pàgina amb un fragment de paper barrera sense reserva alcalina fet a mida.

Neteja mecànica per aspiració de l’àlbum i les pàgines

Proposta d’emmagatzematge i digitalització de l’objecte

Com s’ha esmentat anteriorment, s’ha procedit a elaborat 10 trossos de paper barrera sense reserva alcalina a mida amb la finalitat d’interfoliar cada pàgina de l’àlbum.

Interfoliat de cada pàgina de l’àlbum per a protegir-ne l’emulsió fotogràfica

També s’ha confeccionat una caixa de conservació amb a mida. Durant el muntatge de la caixa s’han estripat dues de les quatre pestanyes que tenien la funció de reforçar els tancaments de subjecció. Per tal de trobar-hi una solució s’han realitzat tres intents de reparació, la mida dels dos primers talls de cinta no han generat prou resistència, finalment s’ha optat per un tros més llarg.

Elaboració d’una caixa amb cartolina de conservació feta a mida

Per evitar la manipulació de l’àlbum i poder-ne consultar el contingut sense haver-lo d’obrir i tancar, s’ha decidit digitalitzar-ne cada pàgina i generar arxius de preservació.

Digitalització de l’àlbum i de cada pàgina que el forma

Trobaràs més fotografies del iot Rosa al catàleg online de l’MMB. Visionat de l’àlbum aquí.

Mar Seras Selva. Conservadora-Restauradora de Patrimoni Fotogràfic

Bibliografia consultada

http://miralldeplata.com/inici/

https://www.gracesguide.co.uk/Twin-Screw_Motor_Yacht_Rosa

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escola_de_N%C3%A0utica_de_Barcelona#cite_note-6

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/people/ap24398/john-i-thornycroft-and-company-limited

https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-538038

https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-380344

https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-371951

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí