IV Jornada de fotografia a museus, arxius i biblioteques

  • Foto de mar
  • 02.05.2017
El proper 7 de juny el Museu Marítim organitza la IV Jornada de fotografia a museus, arxius i biblioteques, en la que el Grup de treball sobre Fotografia a Museus i Arxius presentarà dos treballs: la versió en català del tesaurus de AAT (Getty) sobre degradacions, que ha de ser una eina útil que ajudi a que restauradors, conservadors, arxivers, bibliotecaris i documentalistes parlin en el mateix llenguatge; i també presentarà una eina per identificar- les: “Mirall de plata: lèxic visual de degradacions en fotografia”. També analitzarem la situació, amb l’esperit de trobar vies de consens, sobre com les entitats patrimonials podem afrontar la preservació́ i restauració́ de les nostres col·leccions fotogràfiques. 
Les entitats que gestionem col·leccions fotogràfiques, en tant que és una disciplina molt recent, tenim uns reptes nous aquestes darreres dècades. Un d’ells, les actuacions sobre conservació preventiva i restauració dels milers d’artefactes fotogràfics, analògics i digitals que formen part dels fons patrimonials. Ens trobem amb aquesta nova realitat, no obstant disposem encara d’unes eines de treball que el dia d’avui ja detectem com insuficients.
Ens manquen eines de treball. La fotografia és un material inestable i amb moltes singularitats tècniques que afecten irreversiblement la seva perdurabilitat. Detectar les alteracions i prendre les mesures adients en el moment d’establir accions de conservació́ preventiva i/o restauració́ es fa necessari. Sens dubte, cal el professional restaurador especialitzat en fotografia, i també́ que els tècnics que documenten els fons fotogràfics tinguin accés a una formació bàsica per detectar i poder emprar amb rigor el vocabulari adequat de les degradacions fotogràfiques.
Al final de la jornada, els assistents a la jornada estan convidats a un taller pràctic sobre identificació de degradacions en fotografia.
Des de 2012, l’arxiu fotogràfic del Museu Marítim va assumir el compromís de liderar el Grup de treball format per tècnics d’entitats patrimonials del país i professionals de la fotografia, amb la ferma voluntat de que reverteixi en unes eines de treball a l’abast de tothom. En una primera fase es va adaptar el programari MuseumPlus a la descripció de les col·leccions fotogràfiques dels museus. En la 2a fase es va treballar el tesaurus de processos i tècniques, i en aquesta 3a fase s’ha treballat la versió en català de les degradacions del tesaurus AAT (Getty).
Us animem a participar de la jornada a fi de debatre sobre fòrmules de consens que ajudin a desenvolupar millor la feina del dia a dia.

Foto: Laura Covarsí
Podeu descarregar el programa de la jornada aquí. Inscripcions en la pàgina web de l’MMB. Per a més informació, preguem contacteu amb Silvia Dahl: dahlts@mmb.cat
Programa:
9h – Lliurament de les acreditacions
9:30h –  Presentació de la jornada
Roger Marcet, director general del Museu Marítim de Barcelona
Pep Parer, fotògraf i conservador de fotografia
Silvia Dahl, conservadora de l’Arxiu fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona
10h – Com anomenem les degradacions en fotografia: versió en català del tesaurus de AAT (Getty).  
Laia Foix, coordinadora del departament de documentació i investigació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Mayte Lingg, documentalista especialitzada en gestió i tractament d’arxius fotogràfics.
10:30h- “Mirall de plata: lèxic visual de degradacions en fotografia”.
Laura Covarsí, fotògrafa i conservadora-restauradora de fotografia
Marta Garcia , fotògrafa
Pep Parer, fotògraf i conservador de fotografia
11h- Torn obert de paraules
11:30h- Pausa – cafè
12h- Taula rodona. Fotografia: un malalt incurable? Les entitats patrimonials, com podem afrontar la preservació/restauració en fotografia?
M. Àngels Balliu Badia, professora de conservació i restauració de document gràfic,
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
David Iglésias, tècnic d’arxius. CRDI, ajuntament de Girona.
Cristina Latorre, tècnic en conservació preventiva i restauració, especialitzada en material gràfic, Museu Marítim de Barcelona
Esther Llorca, fotògrafa i conservadora-restauradora de fotografia.
Natàlia Navarro, Cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona
Moderadora: Silvia Dahl, conservadora de l’arxiu fotogràfic, Museu Marítim Barcelona.
                                               
13:45h- Conclusions i cloenda de la jornada.
16h- 18h: Taller pràctic sobre identificació de degradacions de fotografia (dirigit als assistents de la jornada).
Laura Covarsí, Esther Llorca, Pep Parer (conservadors-restauradors de fotografia)


Post escrit per Silvia Dahl. Conservadora 
Arxiu fotogràfic. Museu Marítim de Barcelona

Links relacionats:
Comparteix aquest post: http://arxiufotograficmmb.blogspot.com.es/2017/05/iv-jornada-de-fotografia-museus-arxius.html

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí