Fotografia digital al Museu

  • Foto de mar
  • 21.06.2017
Des de fa més d’una dècada el Museu està  ingressant “in crescendo” col·leccions fotogràfiques nascudes “digitals”. A mesura que fotògrafs professionals i amateurs (els productors) han anat substituint les càmeres analògiques per les digitals, els centres receptors hem hagut d’adaptar-nos al canvi emprant unes noves pràctiques per tal d’acollir aquests nous materials fotogràfics: protocols d’entrada, de tractament i emmagatzematge dels arxius digitals.
Fotografia: Jordi Montoro. 2007

Anys enrere, en previsió d’aquest volum que anava creixent de manera accelerada, i a efectes de no perdre el control de l’allau digital, vàrem decidir posar fil a l’agulla a la qüestió. A mesura que l’ús de la imatge digital es va anar generalitzant, les adquisicions deixaven de mesurar-se en rodets de 36 fotografies per uns nous suports en CDs, DVDs, memòries USB, etc que contenien  milers i milers de fotografies sense editar ni preseleccionar. Així doncs, hi teníem dos fronts. Per una banda, les fotografies provinents de les donacions de fotògrafs (professionals i amateurs) que tenen la valuosa missió de documentar gràficament episodis del dia a dia al mar: l’entrada i sortida de vaixells militars i civils al port de Barcelona i d’altres ports, treballs al mar, navegació esportiva, regates, pesca, etc. Per altra banda, també havíem de tractar l’altre front, les milers de fotografies generades per la pròpia institució (activitats i exposicions del Museu, treballs de seguiment gràfic sobre diferents projectes generats per alguns departaments del Museu, etc.) produïdes per encàrrecs professionals, i també pels treballadors del Museu. Tots dos fronts ens creen un repte comú: la necessitat de fer tria i selecció d’aquelles fotos que sí que han de formar part dels catàlegs de l’arxiu fotogràfic, per la informació que contenen i la qualitat tècnica.Clara López Magadán: treballs de catalogació
En començar, vàrem decidir donar prioritat al primer grup. Des de l’any 2015 estem treballant amb els més de 30.000 arxius digitals provinents de donacions externes, datades des de 2003 fins a l’actualitat. Per aquest projecte ens calia un perfil professional amb una doble vessant: una persona formada en l’edició de la fotografia digital i que també treballés en les tasques de documentació. Es va contractar a Clara López Magadán que està fent la selecció, edició i numeració d’aproximadament 20.511 fotografies digitals resultants de les donacions dels anys 2003 a 2014, i el registre bàsic de les imatges seleccionades en el programari MuseumPlus (Categoria fotografia) fins, de moment, l’any 2008. De l’edició, gairebé l’expurgació representa aproximadament un 10% (fotos repetides) del material ingressat. Els camps que està omplint: número de registre, títol, material/tècnica, nom de l’objecte, autor, data, lloc de captura, descripció, matèries (tema), ingrés i número d’expedient.

Foto: Jordi Montoro. Port de Barcelona. 2007

Amb aquesta línia de treball el catàleg de l’arxiu fotogràfic s’enriqueix també amb imatges de producció contemporània, la majoria en format Jpeg, sobre tot la que prové dels primers anys. La resolució, format i informació associada a cada arxiu digital varia significativament si l’autor és professional o amateur. En el decurs dels anys, els encàrrecs s’estan lliurant també en un format de preservació (Tiff, raw o Dng) i amb metadades incrustades, independentment de les EXIF. Els amateurs segueixen donant les fotos en Jpeg, com a metadades associades, les EXIF, i les resolucions són variables. Hem detectat que és recomanable demanar als col·laboradors habituals que ens donin els arxius en format de preservació, i amb unes mínimes metadades associades com el nom de l’autor, i el lloc. Entre altres qüestions perquè dona més garantia de no-pèrdues de d’arxiu, i perquè a mig/curt termini seran dades a exportar a la base de dades.


Post escrit per Silvia Dahl. Conservadora 
Arxiu fotogràfic. Museu Marítim de Barcelona


Comparteix aquest post: http://arxiufotograficmmb.blogspot.com.es/2017/06/fotografia-digital-al-museu.html

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí