Recursos per a l’estudi de la Compañía Trasatlántica Española.

  • Recerca
  • 22.10.2014
El Museu Marítim de Barcelona ha digitalitzat dues publicacions que poden ajudar a aprofundir en el coneixement de la Compañía Trasatlántica Española. Ambdues publicacions són difícils de trobar i, per tant, el Museu Marítim de Barcelona va considerar interessant digitalitzar-les i posar-les a disposició del públic.

Aquesta tasca, realitzada des de la Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona, no va resultar fàcil. A més de les dificultats corrents inherents a la manipulació de documentació antiga, en molts volums els números de dues revistes diferents estaven enquadernats junts, el que feia confusa la seva consulta.

La primera publicació és el Boletín de la Compañía Trasatlántica de Barcelona. Aquest butlletí es va publicar entre 1892 i 1894 de forma individualitzada. Més tard, entre 1895 i 1898,  es va publicar inclòs dins la Revista de Navegación y Comercio, una publicació vinculada als interessos de la companyia naviliera. Podeu trobar el Boletín a http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/boletinctb.

Precisament a causa d’aquesta vinculació directa amb els interessos del grup del marqués de Comillas, s’ha digitalitzat i publicat també la citada Revista de Navegación y Comercio, publicada a Madrid entre 1889 i 1898. Podeu consultar  aquesta revista digitalitzada ahttp://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/navegcomerc.

Les dues revistes han estat digitalitzades ara per separat, el que facilita la seva consulta.               
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí