La Col·lecció Estudis i la difusió de la recerca en Història Marítima.

  • Recerca
  • 12.08.2014

L’Observatori d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània de l’MMB utilitza diferents línies editorials del museu per tal de divulgar la recerca i el coneixement en aquest camp.

La Col·lecció Estudis està pensada per donar sortida a treballs acadèmics de difusió limitada i també publicar les recerques guanyadores del premi de recerca Josep Ricart i Giralt i de la beca Monjo i Pons. Fins a l’actualitat, s’han publicat els següents volums:
E1 El cabotatge a Lloret de Mar, d’Agustí Mª. Vilà i Galí, 2001.
E2 Mare Aureum. Artistes i artesans de la Llotja de Mar de Barcelona a l’època del Renaixement, de Santi Torras i Tilló, 2001.
E3 Notas para una historia del movimiento obrero en la marina mercante española, de Juan Zamora Terrés, 2003.
E4 La Drassana medieval de Barcelona. Organització institucional i construcció naval a la Corona d’Aragó, d’Albert Estrada Rius, 2004.
E5 Treballant el Silenci. Les relacions laborals dels estibadors del port de Barcelona durant el Primer Franquisme, 1939-1947, de Jordi Ibarz Gelabert, 2004.
E6 El historial de la corbeta Tornado y el Asilo Naval Español (1862-1940), d’Alejandro Anca Alamillo, 2005.
E7 La Casa Ramos(1845-1960). Más de un siglo de historia marítima, de Martín Rodrigo Alharilla, 2005.
E8 La marina catalana a mitjan segle XIV, de Guillem Morro Veny, 2005.
E9 El Triunfante: tecnología y ciencia en la España de la Ilustración, de Pablo de la Fuente, 2006.
E10 Diccionari de l’aparell i del velam en els grans velers, de Ricard Jaime i Pérez, 2006.
E11 Hijos de José Tayà (1915-1926). El miratge de la Gran Guerra, d’Enric Garcia, 2007.
E12 L’edifici de Pere IV o Porxo Nou de les Drassanes Reials de Barcelona, d’Albert Estrada, 2007.
E13 Les Reials Drassanes de Barcelona entre 1700 y 1936, de Francisco Segovia Barrientos, 2008.
E14 Aportación de Cataluña a la arquitectura naval, de Francisco Fernández González, 2009.
E15 La vida en los faros de España, de David Moré Aguirre, 2010.
E16 La pesca a la regió de l’Ebre: el riu, el Delta i el mar, d’Emeteri Fabregat Galcerà, 2011.
E17 La fusta, el ferro i la fibra, d’Isabel Graupera i LLuís Burillo, 2011.
E18 El piloto de derrota José Ricart y Giralt (1847-1930) y la cultura marítima de su época, de Javier moreno Rico, 2013.

E19 La SEBAP i el mar. Primera Exposició Marítima Espanyola de 1872, de MariCarmen Tapia Gómez, 2014.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí