El fons d’arxiu de Talleres Nuevo Vulcano

  • Recerca
  • 09.06.2020

Talleres Nuevo Vulcano era una empresa que s’instal·là al moll Nou de Barcelona l’any 1834, dedicada a la construcció i reparació de calderes i màquines de vapor. Més endavant la reparació d’embarcacions es convertiria en la seva activitat principal i més perllongada en el temps.

El fons d’arxiu de l’empresa va ingressar al Museu Marítim de Barcelona l’any 2004 com a resultat d’una maniobra de salvament ja que es trobava davant l’amenaça imminent de ser destruït.

Instal·lació original dels documents l’any 2004 abans de ser ingressats a l’MMB.

 

Després del trasllat i posterior tractament de tota la documentació, tant física (neteja, organització, ordenació, encapsat) com lògica (inventari, descripció, quadre de classificació). A més de l’ingrés inicial n’hi ha hagut d’altres, dels quals destaquem uns 10.000 positius i negatius fotogràfics que documenten els treballs dels anys 80 del segle XX. Els ingressos posteriors han estat per part de particulars, bàsicament extreballadors que conservaven documents sobre l’empresa. A dia d’avui, el fons representa un volum de més de 67 metres lineals (més de 600 caixes d’arxiu), descrits en més de 2.000 registres.

Actual instal·lació del fons TNV als dipòsits d’arxiu de l’MMB.

 

El fons Talleres Nuevo Vulcano permet conèixer la gestió de la mateixa empresa (constitució, organització interna, gestió del patrimoni, activitat econòmica, recursos humans…) així com l’activitat d’explotació. En aquesta categoria trobem els expedients de reparació i construcció naval, que inclouen plànols i documents fotogràfics de les obres realitzades als tallers. En alguns casos la documentació gràfica és general, de tot el buc, mentre que en d’altres és parcial, de la reparació a efectuar.

Plànol de la quaderna mestra del vapor Rey Jaime I, 1954. Museu Marítim de Barcelona

 

El fons inclou també fantàstics plànols Astilleros de Tarragona.

Exemple de plànol que forma part del fons TNV. En aquest cas, és el d’un dic flotant dels anys 20 del segle XX. Museu Marítim de Barcelona

 

Representa una font d’informació de valor per a la identitat de la ciutat de Barcelona ja que en ells es van fondre elements emblemàtics de la ciutat com ara les reixes del parc de la Ciutadella. A nivell de ciutat també permet ampliar la visió com del port no només de sortida i d’arribada de mercaderies i passatgers sinó també com a escala per a parades tècniques, amb uns oficis i instal·lacions particulars, encara visibles. En l’àmbit industrial és una font imprescindible ja que documenta l’evolució dels sistemes de navegació de primera mà, i permet resseguir, amb algunes llacunes, una història empresarial de més de 150 anys: de 1841 a 1995.

Els documents que auxiliaven l’activitat productiva d’una empresa privada comercial, esdevenen motor i fonament d’investigacions històriques gràcies a l’empara i garanties quant a preservació i accés que ofereix el Museu. Els documents privats obsolets, descartats i al llindar de la destrucció, gràcies a una sensibilitat i actuació a temps, són disponibles al públic per a ser explotats com a font primària.

Podeu consultar els registres descriptius del fons a través de la Col·lecció en línia, a l’apartat Fons d’arxiu. Per a cerques especialitzades i/o detallades, és recomanable la consulta del catàleg RIM disponible als equips de consulta de la Sala de Consulta, pas previ a la consulta físicament els documents.

 

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí