V Trobada tècnica de fotografia: processos fotomecànics

  • Foto de mar
  • 22.07.2019

El proper 15 d’octubre el Museu Marítim organitza la V Trobada de fotografia a museus, arxius i biblioteques, amb la col·laboració de NUBILUM, dedicada a la complexa tasca d’identificar processos fotomecànics. Estudiar i documentar els processos fotomecànics és un repte més dels professionals de la gestió de la fotografia. Quan parlem d’aquests processos, hem de tenir present que no són fotografies en sentit estricte, i que tampoc presenten molts dels problemes de conservació propis de les emulsions fotogràfiques amb tota la seva variabilitat química. Cal doncs parlar de processos fotomecànics dins l’àmbit de la fotografia? Sens dubte!

Sorgeixen en el segle XIX per a donar resposta a dues necessitats. Per una banda, aporten estabilitat a la imatge fotogràfica i, per altra banda, possibiliten d’una manera eficient i econòmica la reproductibilitat de la fotografia en grans quantitats

Les institucions patrimonials ens trobem, tant la imatge final, com els productes intermitjos per arribar al resultat final, com són negatius tramats, negatius de separació de colors, fotolits, etc. Cal saber-los identificar i interpretar adequadament. És un conjunt de procediments molt diversos que ha evolucionat a remolc de la indústria i la tecnologia, però també de l’enginy i els processos quasi artesanals propis de petits tallers d’impressió. La seva utilitat com a part dels processos de producció els ha apartat dels llibres d’història de la fotografia i de l’art, i és difícil poder documentar-los i estudiar-los. La investigació és el camí a seguir per construir un corpus científic que aplegui tot aquest coneixement.

Com ja caracteritzen les jornades tècniques del Museu Marítim, en aquesta edició analitzarem els processos fotomecànics a partir d’experiències i treballs inèdits, sempre en el marc de l’intercanvi i enriquiment entre professionals dels museus, biblioteques i arxius. Us animem a participar de la jornada a fi de debatre sobre fòrmules de consens que ajudin a desenvolupar millor la feina del dia a dia. Enguany estem molt agraïts de la participació a NUBILUM SL

Podeu descarregar el programa de la jornada: V Trobada fotografia a museus arxius biblioteques MMB. Inscripcions en la pàgina web de l’MMB. Per a més informació, preguem contacteu amb Silvia Dahl: dahlts@mmb.cat

Programa:

9h- 9:15h Lliurament de les acreditacions

9:15h- 9:30h- Benvinguda i presentació de la jornada

Elvira Mata, directora general del Museu Marítim de Barcelona

Silvia Dahl, conservadora de les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona

9:30-10:15h- Sessió inaugural. Els inicis de la imatge impresa. Carles Mitjà, fotògraf i heliogravador

10:15-10:30h- Presentació del treball Estudi de camp del patrimoni fotogràfic dels museus de la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona”. Natàlia Navarro, Cap d’INSPAI, Centre de la Imatge

10:30h-11h- Pausa – cafè

11h-11:30h- Introducció a la família dels processos fotomecànics a partir de l’objecte i de les dades contextuals. Pep Parer, fotògraf i conservador de fotografia

11:30h-12:00h- Estudi de cas: Identificació de processos fotogràfics i fotomecànics del fons i la Col·lecció Emili Massanas i Burcet, INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Sònia Granel Marín, arxivera de fons i col·leccions fotogràfiques a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona; Esther Llorca, conservadora-restauradora de fotografia, Jordi Mestre, conservador-restaurador de fotografia

12h-12:30h – El procés Jos-pe en la col·lecció J.Merkekbach del Rijksmuseum de Ámsterdam. Laura Covarsí, conservadora-restauradora de fotografia del departament de restauració de fotografia de Rijksmuseum

12:30h- 13h- La terminologia dels procediments fotomecànics presentat pel Grup de Treball de fotografia a museus i arxius. Laia Foix, coordinadora del departament de documentació i investigació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Mayte Lingg, documentalista especialitzada en gestió i tractament d’arxius fotogràfics

13h- Debat. On rau la complexitat en la identificació dels processos fotomecànics? Quines són les seves pautes d’identificació ? La seva conservació-restauració, té unes pautes més aviat dins la competència del document/material gràfic o la fotografia?

Pep Parer, fotògraf i conservador de fotografia

Sònia Granel Marín, Arxivera de fons i col·leccions fotogràfiques a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona

Esther Llorca, conservadora-restauradora de  fotografia

Jordi Mestre, conservador-restaurador de fotografia

Carles Mitjà, fotògraf i heliogravador

Laia Foix, coordinadora del departament de documentació i investigació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Mayte Lingg, documentalista especialitzada en gestió i tractament d’arxius fotogràfics

Laura Covarsí, conservadora-restauradora de fotografia del departament de restauració de fotografia de Rijksmuseum

Moderadora: Silvia Dahl, conservadora de l’arxiu fotogràfic, Museu Marítim Barcelona

14h- Conclusions i cloenda de la jornada

 

16-18h- Tallers sobre procediments fotomecànics (Gratuïts. Places molt limitades pels assistents a la jornada. Inscripcions per rigorós ordre, durant l’inici de la jornada)

Tallers:

  1. La pell del fotogravat: identificació de tècniques i trames fotomecàniques sota microscopi. Alexis Belmonte. Historiador de l’art especialitzat en tècniques fotomecàniques
  2. El fons Salvador Bosch. Una impremta de postals en òfset. (INSPAI Girona). Sònia Granel Marín, arxivera de fons i col·leccions fotogràfiques a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona
  3. Reconstruint processos de fotografia tricroma. Laura Covarsí, conservadora-restauradora de fotografia del departament de restauració de fotografia de Rijksmuseum

 

Links relacionats:

IV Jornada de fotografia a museus, arxius i biblioteques

III Jornada de fotografia a museus, arxius i biblioteques

II Jornada de fotografia a museus i arxius

I Jornada de fotografia a museus i arxius

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí