Enric Blanco Alberich, navegant català

  • Foto de mar
  • 03.02.2017
El Sr. Jaume Cifré, investigador i voluntari de l’arxiu fotogràfic, recentment ens ha donat una fotografia del balandre Evalú, i aquesta setmana col·labora amb aquest escrit: 

Fotografia dedicada pel mateix Enric Blanco Alberich 
Enric Blanco Alberich (Barcelona 1890-?)
És considerat el primer navegant en solitari català. El 1930 creuà l’Atlàntic amb el balandre Evalú, acompanyat de la seva dona i la seva filla Evalú de set anys. Sortí de Boston el 10 de juliol i arribà a Barcelona el 5 d’octubre (85 dies), on fou rebut per una gran multitud.
Amb un sextant, un cronòmetre i poques lliçons de navegació (com ell mateix diu) el portà a equivocar el rumb i enfilar els bancs de Terranova. Una vegada corregit el problema, va seguir fins les Açores, Gibraltar i, finalment, Barcelona.
El 22 de maig de 1931 va sortir de Barcelona amb la intenció de donar la volta al món i no es van tenir més notícies. Sembla que està enterrat a Papeete (Tahití).

El 1931 es publicà la seva aventura en dues edicions (que podeu trobar a l’MMB): En català amb el títol “Boston-Barcelona”. En castellà amb el de “La gesta del Evalú”.
Portada del llibre Boston-Barcelona
Post escrit per Jaume Cifré
Investigador i voluntari de l’arxiu fotogràfic del Museu Marítim de Barelona

Comparteix aquest post: http://arxiufotograficmmb.blogspot.com.es/2017/02/enric-blanco-alberich-navegant-catala.html
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí