El programa educatiu Grumet Èxit comença una nova singladura a l’MMB

  • Educació
  • 03.10.2016


El programa Grumet Èxit, aprendre a través de la navegació tradicional a vela comença el curs des del Museu Marítim de Barcelona el proper 3 d’octubre. Enguany, els alumnes de 3r i 4rt d’ESO d’11 instituts de Barcelona i 1 de Badalona tornen a deixar amarres…

Aprendre fent
Identificar les parts del vaixell, treballar en equip per hissar les veles, interpretar el litoral mentre es navega, fer torns per la vida a bord, tenir cura de la pròpia seguretat i la dels companys, investigar l’estat ambiental del mar… Aquestes són algunes de les activitats que es realitzen en el programa Grumet Èxit, un programa iniciat l’any 2006 pel Consorci El Far en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona i que ara es durà a terme des del Museu Marítim de Barcelona.


Grumet Èxit es caracteritza perquè es fa servir com a eina de treball l’estol d’embarcacions tradicionals de les que disposa el Museu i té com a “docents” els membres professionals de la tripulació al llarg de 9 sessions que es desenvolupen al llarg d’un trimestre.

Els valors de la navegació tradicional
El programa Grumet Èxit però, va més enllà dels conceptes teòrics. Potser el més enriquidor d’aquesta innovadora proposta educativa és el fet que es converteix en una font de transmissió de valors com són la responsabilitat, el compromís personal, el treball en equip, la iniciativa, l’autonomia personal, la cooperació i la solidaritat, valors tan necessaris per l’alumnat i que en el món mariner, i sobretot en la vela tradicional, estan a l’ordre del dia.

Des de que es va posar en marxa aquesta iniciativa, més de 1.500 alumnes han tingut l’oportunitat d’apropar-se al món de la navegació i les destreses marineres. De fet, el programa educatiu Grumet Èxit va néixer amb l’objectiu d’ajudar a aconseguir l’èxit escolar d’alumnat de 3r i 4rt d’ESO que necessita una organització diferenciada de l’establerta en el centre pel que fa a continguts i criteris d’avaluació. La diversificació curricular es dóna adaptant al currículum escolar diversos conceptes relacionats amb el món nàutic.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí