Un model exvot de galera del segle XVI?

  • Recerca
  • 14.01.2016
Un dels treballs que s’ha posat en marxa aquest any al Museu Marítim de Barcelona,  dins el programa de recerca sobre les pròpies col·leccions, ha estat l’estudi d’un model exvot de galera, procedent de la capella del Crist de Lepant de la catedral de Barcelona, que té el número d’inventari 239 i que tradicionalment s’ha datat al s. XVI,
Aquest model a penes estava documentant més enllà del que deia la tradició. Va ser ingressat al museu l’any 1936 per tal de preservar-lo de la destrucció, i ha estat exposat gairebé sempre, formant part de l’exposició permanent o en mostres temporals. Però mai fins ara s’havia fet cap estudi acurat sobre l’objecte. Fins i tot s’havien plantejat dubtes sobre l’autenticitat d’aquest model votiu. A principis de 1936 en els tallers del petit museu marítim que hi havia a l’Escola de Nàutica de Barcelona, s’estava fent una rèplica d’aquest exvot, segons informava el diari  La Publicitat el 15 de juny de 1936. Malauradament no hem pogut seguir la pista d’aquesta rèplica, i això platejava la possibilitat que en algun moment s’hagués fet  el canvi de l’un per l’altra.
Calia treballar a la vegada en dues línies de recerca complementaries. Per una banda, buscar en diferents arxius tots els documents que en facin referència; per exemple, a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Malauradament, no es conserva informació sobre els anys de la guerra, de forma que desconeixem les circumstancies de la seva recuperació. L’altre camp de recerca és el propi objecte. En aquest sentit el museu ha comptat amb la col·laboració de laboratoris i professionals especialitzats. Les radiografies s’han realitzat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, mentre que  les anàlisis de la policromia les ha fet el grup d’ Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural (AMPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Podeu trobar més informació de les anàlisis en el document de treball  en el document de treball realitzar per la Dra. Nati Salvador i el Dr. Salvador Butí.
Es tracta en tot cas d’una recerca oberta, amb resultats preliminars, que esperem que ens permeti conèixer millor un dels models exvots de vaixell més antics que es conserven a Europa.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí