Les veleries a Catalunya

  • Recerca
  • 12.08.2014
Entre les indústries auxiliars vinculades a la marina mercant catalana, una de les activitats menys conegudes era la fabricació de veles.

A partir d’una tesina de Màster de la Universitat de Barcelona, l’Elena Domingo Basora, amb l’acompanyament de tècnics de l’MMB, va realitzar un estudi sobre la indústria de la veleria a Catalunya i el seu paper en el conjunt de les activitats marítimes. Una activitat amb més 5.000 anys d’història que s’ha desenvolupat al llarg dels segles amb pocs canvis, però que, en el segle xx, experimenta una procés de transformació pel que fa processos, materials, ús, etc. Respecte a Catalunya, el pas d’una veleria tradicional al servei de la marina mercant cap a una indústria abocada a la navegació esportiva passa, de forma diacrònica, per un canvi tecnològic radical. 

Una part dels resultats de la recerca es van publicar en forma d’article a la revista Drassana, núm21.


  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí