El Taller de Memòria Oral 2015 dedicat als pescadors de Barcelona

  • Recerca
  • 02.09.2014
Per al proper any 2015 tenim en projecte realitzar un taller sobre la comunitat de pescadors de la ciutat de Barcelona, col·lectiu arrelat a la ciutat, tot i que representen un grup molt petit respecte al conjunt de la població. Aquestacircumstància els fa molt poc visibles; malgrat això mantenen una cohesió i dinàmica social que els es pròpia.
Actualment a la confraria estan associats 324 treballadors i 38 embarcacions. En els últims temps, ha hagut una important incorporació de treballadors d’altres cultures; això ha endegat processos d’adaptació i d’intercanvi cultural en els procediments de treball. D’altra banda, la pressió urbanística al litoral de la ciutat, sobre els seus espais d’ús habituals, ha propiciat transformacions i processos d’adaptació a les noves circumstàncies. I, finalment, cal preguntar-se si totes aquestes transformacions han donat pas a canvis en les mentalitats i en la relacions entre l’home, la mar i els recursos.

Les sessions previstes giraran entorn a:
  • Multiculturalitat a bord (26 de febrer)
  • Pescadors a terra: comunitat i espai (5 de març)
  • El respecte pel mar (12 de març).
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí