Drassanes i treballadores en la indústria naval (1950-2010)

  • Recerca
  • 30.08.2017
Us informem d’un a recent publicació que pot ser del vostre interés. Es tracta de l’obra col·lectiva Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World. Case Studies 1950-2010. Aquest llibre, editat per Raquel Varela, Hugh Murphy i Marcel van der Linden, ens presenta 24 casos sobre la historia més propera de la construcció naval, especialment vista des del punt de vista de la historia social.
Després de la Segona Guerra Mundial, el paper de Gran Bretanya com la gran drassana del món va canviar, i la gran indústria de construcció naval es va desplaçar cap a l’orient. Primer va aparèixer la competència japonesa als anys 50, superada per la producció de Corea del Sud als 90 i actualment, fins a la darrera gran crisi, ha estat la República Popular de la Xina qui ha guanyat competitivitat. 
Aquest llibre il·lustra aquest procés i els canvis en la industria des del punt de vista de relacions laborals, que han patit una profunda transformació en aquest sector durant els seixanta anys que l’obra retrata mitjançant estudis de cas. Trobareu més informació i el sumari de l’obra al següent enllaç: https://socialhistory.org/en/publications/shipbuilding-and-ship-repair-workers-around-world

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí