Un manual per a identificar la fotografia de mar

  • Foto de mar
  • 23.01.2023

Identificar els elements que conformen una fotografia és, sovint, tot un repte. Les imatges ens donen una rica informació sobre els afers del mar: quin és el vaixell, on i quan s’ha capturat la fotografia, o quina és la tècnica emprada per la persona que ha realitzat la fotografia, entre d’altres dades.  A més d’emocionar-nos per la bellesa de les icones o pels records que ens venen a la memòria, la fotografia és una eina molt útil per a la recerca. Té un gran potencial documental que, a vegades, només hi trobem a través d’aquestes fonts, com la informació sobre elements desapareguts o transformats (estructures arquitectòniques, indumentària o tipologies de vaixells).

L’MMB ha elaborat un manual sobre la identificació dels elements que conformen la fotografia de mar, que va néixer amb la voluntat de recollir el coneixement que generen i que comparteixen dia a dia amb generositat els col·laboradors del Museu. Des de fa anys s’ha creat un eficient equip d’experts a l’arxiu fotogràfic que ajuda a documentar les nostres col·leccions. Reunions setmanals, consultes continues i sessions d’identificació periòdiques generen un volum de coneixement i una metodologia de caràcter científic que clama una recollida sistemàtica al servei de l’investigador. Aquesta és la voluntat d’aquest manual que, a més, no és una eina tancada, tot al contrari. La voluntat és que creixi, es revisi i evolucioni amb el desenvolupament de més informació contrastada.

La xemeneia i la galeria coberta són elements que aporten dades als investigadors. Foto: Arxiu FEDAC

El Manual comença amb una primera part introductòria, de caràcter bàsic i general, per a guiar-nos en la identificació d’alguns aspectes que ajuden a llegir els elements descriptius de la fotografia, i una proposta de fonts de consulta. El gruix principal de la publicació correspon a les investigacions elaborades pels experts que, de manera generosa i desinteressada han redactat els continguts: Joan Eugeni Cañadas Bouzas, Laureano Garcia Fuentes, Jan Jordan i Fabio Peña. Agraïm la seva col·laboració, així com també la de tots els voluntaris col·laboradors que han ajudat, en especial a Jaume Cifré, Manolo Garcia i Vicente Sanahuja, així com també a totes les persones i institucions que han cedit imatges.

Desitgem que el present Manual ajudi a documentar i entendre, una mica més,  la fotografia de mar.

La publicació és gratuïta, hi pots accedir a través del catàleg de la Biblioteca de l’MMB. Està redactat en les llengües catalana i castellana. En uns mesos estarà disponible la versió en anglès.

CAÑADAS, Eugeni, DAHL, Silvia, GARCIA; Laureano, JORDAN, Jan, PEÑA, Fabio.  Interpretar la fotografia de mar. Pautes per a la seva identificació. Col·lecció Manuals núm. 7. Museu Marítim de Barcelona. Barcelona. 2022

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí