Procés de restauració de l’Àlbum de fotografies Els viatges de finals del S.XIX

  • Foto de mar
  • 10.07.2012
L’any 2004, el Sr. J.A. Vilchez va sol·licitar al Centre de Documentació Marítima del Museu informació sobre el vaixell de guerra Tropique. El seu interès per la cerca de documentació sobre aquest vaixell radicava en que havia comprat un àlbum de fotografies en una fira celebrada a Amsterdam i volia ampliar la informació que donen tant les imatges com la petita descripció que hi figurava a sota de cada una  d’elles.
L’àlbum, de dimensions 31,5 x 51 x 9,5 cm,  està datat a finals del segle XIX i és un valuós recull de 229 instantànies sobre viatges per diferents ports de la Mediterrània. Les fotografies (albúmines) són d’una gran qualitat tècnica i documental i, per això, des d’un començament va quedar palès que tant el Sr. Vilchez com el Museu tenien un interès comú en col·laborar en aquest mateix projecte de documentació.
Imatge El Caire. Àlbum de fotografies “Els viatges a finals del S. XIX” de J.A. Vilchez. MMB

Per a portar-lo a terme, el Sr. Vilchez va deixar en dipòsit temporal l’àlbum i s’estableix un acord en que el Museu realitzaria un estudi documental de les imatges i les tasques de neteja de l’àlbum, així com un protocol de conservació del mateix. En el moment en que es finalitzessin els treballs de recerca històrica sobre la col·lecció fotogràfica i la conservació de l’àlbum, es retornaria al propietari. Com a contrapartida, el Museu faria una còpia de les fotos que resultessin més interessants per a formar part dels fons de l’Arxiu Fotogràfic (en total, unes 120 imatges).

Les tasques de restauració van abastar l’avaluació de l’estat de conservació de l’àlbum (es tracta d’un àlbum d’enquadernació artesanal) com la pròpia restauració i la creació d’un nou sistema emmagatzematge que permetés la conservació futura. En el document adjunt es poden veure amb detall les diferents fases del procés acompanyades d’imatges per a cadascuna de les accions.
Post escrit per Cristina Latorre -Conservació Preventiva i Restauració del MMB, i Silvia Dahl- Arxiu Fotogràfic MMB
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí