El vapor Valbanera: Com llegir la fotografia

  • Foto de mar
  • 03.12.2012
En un post anterior, vinculat a l’exposició temporal de fotografia que es pot visitar actualment al Museu, Gent de Port, Barcelona, 1980”,  el company i especialista en els fons de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Javier Aznar, prenia una foto de la façana marítima de Barcelona per a mostrar-nos quina informació podíem extreure i alhora, explicar quins han estat els usos i la evolució dels edificis que configuren aquesta part tant característica de la ciutat de Barcelona.
Però, ara, volem posar l’èmfasi en altres tipus d’exemples, que sens dubte, també ens serveixen com a font d’informació. Concretament, farem referència a les fotografies de dos vaixells: El vapor Valbanera de la cia. Pinillos, atracat al port de Barcelona i la corbeta Tafalla situada al dic flotant i deponent de Barcelona. En aquest post parlarem exclusivament del vapor Valbanera i deixarem per a una publicació posterior l’anàlisi de la Corbeta.

Vapor Valbanera, de la Cía. Pinillos, atracat al port de Barcelona. ca. 1916. A. Merletti
Fotografia publicada a Històries de mar. Les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona

Les dues fotografies anteriors ens donaran pautes, que podrem extrapolar a altres casos, per a saber com llegir una fotografia amb informació històrica, en un sentit ampli, i analitzarem la informació específica que ens proporciona cadascuna d’elles. Aquests exemples han estat publicats a “Històries de mar, les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim”, llibre escrit per la conservadora de l’Arxiu fotogràfic del Museu, Sílvia Dahl, i publicat pel Museu Marítim de Barcelona.
La fotografia del Vapor Valbanera de la cia. Pinillos, atracat al port de Barcelona, ens planteja, en primer lloc, una sèrie de dubtes cronològics, tal i com ens diu Silvia Dahl: “Una de les primeres impressions visuals podria ser que aquesta instantània correspon a la seva última estada al port, ja que Barcelona era lloc de visita regular, i sabem que l’agost de 1919 empren el seu últim viatge cap a les Amèriques. Però la interpretació dels elements que hi apareixen neguen aquesta evidència: a l’esquerra de la imatge, el moll d’Espanya ja està construït (Projecte 1908, Julio Valdés) encara que és limita a ser una esplanada sense gaire edificació. Pels projectes de 1914 i 1917 dels enginyers Julio Valdés i José Ayxelà sabem que el 1914 es va projectar construir-hi magatzems, i que difícilment la datació pot ser de 1919, atès que a la imatge no hi ha edificacions. L’autoria de la fotografia gairebé no aporta més informació afegida a la nostra datació aproximada (…)”
Però, a més de la pròpia cronologia, la fotografia ens proporciona altres dades, a partir dels elements i detalls que la configuren, que es refereixen als treballs portuaris de l’època.
La vida quotidiana als ports és molt viva i la imatge així ho corrobora. En la fotografia, el vapor Valbanera està atracat al moll de Balears i carrega carbó a les bodegues. Les fons de l’època expliquen que tota la tripulació va morir  al naufragar el vaixell en aigües de Cuba, a causa d’un fort huracà, el setembre de 1919.
Les feines concretes que es desenvolupen es poden agrupar al voltant de tres tipologies diferenciades:  les tasques que feia la tripulació com a manteniment del vaixell; els treballs portuaris propis i extensibles a tots els ports i finalment, les embarcacions auxiliars. Sembla ser que totes aquestes tasques anirien orientades a preparar el viatge que emprendria el vapor Valbanera.

Detalls de la fotografia que ens mostren els diferents treballs portuaris
Fotografia publicada a Històries de mar. Les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona
Properament us mostrarem un nou exemple que ens ajudarà a continuar aprenent a obtenir informació rellevant de les fotografies.  
Post escrit per Dolors Bernal a partir de la informacíó publicada a “Històries de Mar. Les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona”per Silvia Dahl- Centre de Documentació Marítima MMB
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí