Conservació de les còpies a l’albúmina

  • Foto de mar
  • 14.09.2018

L’estudi dels artefactes fotogràfics ens permet entendre’ls i millorar l’aprenentatge en el moment en què decidim conservar-los. Per aquesta raó, i tenint present l’escassa recerca en conservació de fotografia al nostre país, és un bon símptoma saber que estudiants i investigadors truquen a les portes de museus i altres institucions culturals per a demanar-nos l’accés als fons amb la voluntat d’estudiar-los.

 

Sens dubte, un molt bon símptoma que permet enriquir el coneixement envers el nostre patrimoni. Hi estem molt agraïts. Així mateix, ens sentim gratament obligats, en el millor sentit de les paraules, a compartir-ho i posar-ho en accés obert, gràcies al generós consentiment dels autors.

Còpia a l’albúmina, gran presència de foxing, probablement a causa de l’acidesa del cartó de muntatge i traspassat a la imatge. Port no identificat. ca 1890. 22648F MMB

 

Mesos enrere, Lucía Martínez Gorgojo, estudiant del Grau en Conservació-Restauració de Bens Culturals de la Universitat de Barcelona, es va posar en contacte amb els tècnics de diversos museus i arxius del país (MNAC, IEFC,….), i entre ells, la conservadora de l’arxiu fotogràfic de l’MMB. Lucía estava realitzant el treball de final de Grau sobre “La conservació de còpies fotogràfiques a l’albúmina. Estudi de la tècnica i metodologia en la seva conservació”.

 

Durant uns dies va examinar i fer un anàlisis de les característiques d’emmagatzematge, l’estat de conservació, tipologia, entre altres aspectes, d’una mostra seleccionada a partir de les nostres còpies a l’albúmina. De tot el material examinat provinent de les diferents institucions, ha fet un bon anàlisi que posem a la vostra disposició a través d’aquest enllaç

 

Felicitem a Lucía la feina feta i agraïm que ens hagi escollit per a elaborar el seu treball.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí