El port de Barcelona durant la guerra civil, 1936-1939

  • Recerca
  • 12.08.2014
El projecte té com principal finalitat explicar la importància que va tenir el port de Barcelona durant tota el conflicte, i com a conseqüència d’aquest fet va ser sistemàticament bombardejat.

Aquesta recerca va guanyar el XIV Premi de recerca Josep Ricart Giralt i la previsió és finalitzar-la a finals del 2014. 
El port de Barcelona adquirí una gran importància estratègica durant la Guerra Civil. Durantels anys de conflicte el port esdevingué la infraestructura per on arribaven i es distribuïen els subministraments imprescindibles per a la guerra i el mantinent de la rereguarda: armes, municions, aliments, medicaments, etc. A part d’aquesta tasca, el port també acollí vàries indústries de guerra que es dedicaren a fabricar armament per ser enviat als fronts. Amb la finalitat d’impedir tot això, les autoritats rebels decidiren bombardejar-lo de manera sistemàtica fins a convertir-lo en una de les zones més castigades de la capital catalana. Per un altra banda, des dels primers mesos de la Guerra Civil, els militars revoltats veieren la importància i la necessitat de bloquejar l’ajuda que el govern de la República podia rebre de l’exterior. La notícia de l’arribada als ports del Mediterrani d’ajuda enviada des de la URSS, des d’altres països europeus i de la resta del món accelerà la voluntat de bombardejar els ports republicans. 
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí