TESI DOCTORAL SOBRE PATRIMONI MARÍTIM FLOTANT A MALLORCA

  • El museu
  • Patrimoni
  • 13.10.2023

El passat dia 29 de setembre va tenir lloc, a la Universitat de les Illes Balears, la defensa de la tesi El patrimoni marítim flotant de Mallorca. Identificació i valoració de l’embarcació artesana tradicional, del senyor Bernat Oliver Font, dirigida pel Dr. Miquel Àngel Capellà Galmès. La tesi s’inscriu en el programa de Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia.

Després de presentar l’estat de la qüestió, un treball de camp exhaustiu i moltes reflexions interessants sobre el patrimoni marítim flotant en escenaris de perill per la pressió turística o la gentrificació, Oliver ens proposa una metodologia de treball acurada, sòlida i fonamentada en molts anys de treball en el món de les embarcacions tradicionals des de tots els punts de vista: l’arquitectura naval, la vela llatina, els processos de patrimonialització… El resultat final és, entre altres coses, una eina pels gestors de patrimoni que han de prendre decisions, invertir correctament uns recursos escassos, pensar en el futur a llarg termini i també presentar a la societat el valor d’aquest patrimoni. Un cop feta la defensa, el tribunal va coincidir en el fet que es tractava d’una tesi necessària per construir una base teòrica, rigorosa, que permeti respondre amb rigor una pregunta recurrent: amb quins criteris hem de decidir quina part del patrimoni flotant ha de ser preservada i quina no, i per què?

Per una altra banda, tot i es tracta d’un estudi local en l’àmbit mallorquí, el tribunal va considerar que, amb algunes adaptacions, la proposta metodològica podria ser de gran utilitat per a la protecció del patrimoni flotant en territoris on tot està per fer, com ara a Llatinoamèrica o a l’Àfrica. Es va recomanar, en aquest sentit, una ràpida adaptació al castellà i a l’anglès o francès per a la seva difusió.

El tribunal estava format pel Dr. Jaime Manuel Garcia Rosselló, la Dra. Ana Baldó Muñoz i el Dr. Enric Garcia Domingo, aquest darrer en representació del Museu Marítim de Barcelona, en el que és un reconeixement acadèmic a la tasca d’aquesta institució com a centre de recerca. La tesi va merèixer la màxima qualificació, Excel·lent Cum Laude, i representa un pas més en la consolidació del patrimoni i la cultura marítima com a elements reconeguts, també, en el món acadèmic.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí