Xina i la navegació

  • Biblioteca
  • 20.11.2008
Xina i la navegació
Mostra bibliogràfica sobre la Xina
Aprofitant que el Museu Marítim de Barcelona ha inaugurat l’exposició Els Grans viatges de Zheng He hem muntat una mostra bibliogràfica amb el que tenim al fons de la biblioteca relacionat amb la Xina. Cal destacar un llibre sobre els joncs i sampans del Yangtze. També hem aplegat tots els articles de revista sobre vaixells xinesos. La majoria estan extrets de les revistes Model Shipwright i Mariner’s Mirror.
També s’ha redactat una relació amb tota la bibliografia relativa a aquest tema, que teniu disponible a la biblioteca.
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí