Barcelona i el mar: Congrés d’Història de Barcelona

  • Biblioteca
  • 11.10.2012
Entre els múltiples congressos que se celebren a la ciutat de Barcelona, comptem de manera biennal amb el Congrés d’Història de Barcelona. Es tracta d’una activitat que, atenent als ritmes de la producció historiogràfica de la ciutat, estableix una especialització temàtica per a cadascuna de les seves edicions.

El mes de novembre del 2013 se celebrarà el XIIIè Congrés d’Història de Barcelona dedicat, en aquesta edició, a la vinculació de Barcelona amb la història marítima. És per això que el Museu Marítim de Barcelona està fortament implicat en l’organització d’aquesta edició -forma part del comitè organitzador- i  ofereix les seves instal·lacions per a la celebració de les diferents activitats que s’hi desenvolupin.

Aquest congrés coincidirà amb el segon centenari de la mort d’Antoni Capmany, autor de Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua Ciudad de Barcelona (1779). En aquesta obra, que forma part del fons de la nostra Biblioteca, s’hi reflecteix la importància del món marítim dins la història de la ciutat.

Us recordem que el termini per a la presentació de comunicacions finalitza el mes de març de 2013  i que es regeix per les línies següents: 

  • El Port i la navegació
  • Les relacions marítimes 
  • L’apropiació urbana del mar

Des de la Biblioteca rebem aquest congrés com un trampolí per a la investigació de la  història marítima de la nostra ciutat i us convidem a participar-hi, també, a través de la consulta dels nostres fons, tant a la Biblioteca com a l’Arxiu i al Centre de documentació del Museu Marítim de Barcelona.

Data: Novembre 2013
Lloc: Museu Marítim de Barcelona
Informació: gonzalezsin@diba.cat 
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí