Recerca

 • Recerca  04.06.2018  VI Jornada de Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima

 • Recerca  31.05.2018  XIX Premi de Recerca Ricart i Giralt

 • Recerca  31.05.2018  Drassana 25. Revista del Museu Marítim de Barcelona

 • Recerca  12.01.2018  Blog de la Fundación Ingeniero Jorge Juan

 • Recerca  09.01.2018  El comerç marítim de Mallorca a la primera meitat del segle XVII

 • Recerca  01.12.2017  Acte de reconeixement al Xavier Nieto

 • Recerca  17.11.2017  XVIII Premi de recerca Ricart i Giralt

 • Recerca  08.11.2017  VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya

 • Recerca  25.10.2017  Difusió del fons fotogràfic del port de Ciutadella del llegat Antoni Picó

 • Recerca  19.09.2017  Defensa de Tesi Doctoral: Service-sector Guilds and the Challenge of Liberalization: The organization of maritime-cargo handling in Barcelona, c.1760-1840

 • Recerca  14.09.2017  Negreros y esclavos

 • Recerca  06.09.2017  Conferencia “El Almirantazgo y la Armada de los Países Bajos durante los Reinados de Felipe I y Carlos V”

 • Recerca  30.08.2017  Drassanes i treballadores en la indústria naval (1950-2010)

 • Recerca  11.08.2017  5TH MEDITERRANEAN MARITIME HISTORY NETWORK CONFERENCE

 • Recerca  07.06.2017  XVIII Convocatòria del premi de recerca Ricart i Giralt

 • Recerca  26.05.2017  El mundo del trabajo en la marina mercante española (1834 – 1914)

 • Recerca  19.04.2017  L’obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte modernitzador.

 • Recerca  12.04.2017  II Edicion del Premio de História Naval

 • Recerca  27.03.2017  Drassana Revista del Museu Marítim de Barcelona

 • Recerca  10.03.2017  Mª Teresa Ferrer Mallol

 • Recerca  03.03.2017  Seminari Internacional Les Llotges medievals a la Corona d’Aragó

 • Recerca  02.03.2017  Veleros en el Tráfico Marítimo con Cuba (1800 – 1900)

 • Recerca  10.02.2017  I Premi de Recerca Antoni de Capmany

 • Recerca  03.02.2017  El Port de Barcelona: objectiu militar durant la Guerra Civil (1936 – 1939)

 • Recerca  31.01.2017  La defensa de la costa a la provincia de Tarragona durant la Guerra Civil (1936 – 1939)

 • Recerca  25.01.2017  I Premi de recerca Antoni de Capmany

 • Recerca  24.11.2016  Officia portuensia. Vida i treball al port a través de l’epigrafia i les fonts textuals: una aproximació a Tarraco

 • Recerca  14.11.2016  V Jornada de recerca local, patrimoni i història marítima

 • Recerca  26.10.2016  XVII Premi de recerca Ricart i Giralt

 • Recerca  24.10.2016  VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Portuarios

 • Recerca  05.10.2016  XV Trobada d’etnologia marítima al MMB

 • Recerca  05.08.2016  Els ports i la navegació de la Catalunya Nova (Tarragona – Delta de l’Ebre) a l’edat mitjana.

 • Recerca  19.07.2016  I Premi de recerca Antoni de Capmany

 • Recerca  11.07.2016  Buenos Aires y la marina mercante argentina

 • Recerca  27.06.2016  Cartagena, ciudad portuaria

 • Recerca  08.06.2016  El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània Medieval: testimonis cronístics, narratius i poètics