Navegació astronòmica. Globus terraqüi, celestes i esferes armil·lars

  • Patrimoni
  • 06.04.2020

Avui dia la utilització dels GPS ens proporciona informació precisa sobre la posició, la velocitat i la derrota de la navegació assegurant que el vaixell arribi al seu destí de forma segura i sense desviació. Tot i així, els programes de formació de les Facultats de Nàutica inclouen assignatures de navegació astronòmica on s’estudien diversos mètodes relacionats amb l’astronomia de posicionament, l’estudi de les constel·lacions i de les estrelles principals que els ajudarà a determinar la seva posició i derrota en cas de averia del GPS instal·lat a bord de la nau.

El posicionament  ha estat un dels grans reptes per la navegació al llarg del temps. Ja al segle XVIII les escoles de nàutica comencen a preparar als alumnes per realitzar observacions astronòmiques. Els continguts dels programes d’estudi comprenien cursos de trigonometria, l’aprenentatge del mètode de les distàncies lunars, l’ús del cronòmetre, els sistemes de càlcul per determinar la latitud i la longitud i astronomia nàutica. Els coneixements d’astronomia i tècnica d’observació astronòmica els permetia establir la seva posició al mar i el rumb a seguir utilitzant eines com el sextant, el cronòmetre, la carta nàutica, les eines de dibuix i l’almanac nàutic.

La marina necessitava de bons professionals amb coneixements per evitar les demores en les travessies i per tant la pèrdua de vaixells i mercaderies. Per dur a terme la formació, les escoles de nàutica van adquirir obres dels millors cartògrafs, geògrafs, i els instruments de navegació dels millors fabricants.

Un dels cartògrafs més importants de la segona meitat del segle XVIII fou Charles François Delamarche (1740-1817),  successor dels cartògrafs Nicolas Sanson (1600-1667), Gilles Robert de Vaugondy (1866-1766) i Rigobert Bonne (1727-1795). Delamarche va adquirir, per cert, les planxes dels mapes del geògraf Robert de Vangondy l’any 1786.

Orla explicativa amb la derrota dels viatges de Cook i autoria

Entre les seves obres cal destacar un tractat sobre l’ús de les esferes, globus celestes i terrestres Les usages de la sphère, des globes céleste et terrestre, précédés d’un abrégé sur les differens systèmes du monde : suivis de la description et des usages de la géo-cyclique, etc. El tractat il·lustra els sistemes ptolemaic i copernicà, a més a més d’enumerar totes les constel·lacions. Charles-François Delamarche va produir un gran nombre d’esferes, tractats, i atles entre les quals el Museu Marítim de Barcelona en conserva tres esferes celestes, dues esferes armil·lars i un globus terraqüi.

Les esferes celestes són la representació de la volta celeste en una superfície esfèrica que mostren les constel·lacions i els cercles de les descriuen: Equador, Meridià, Tròpic de Càncer, Tròpic de Capricorn, cercles polars i cercles eclíptics. Els globus terraqüi mostren la representació de la Terra en una superfície esfèrica, generalment dibuixats i gravat sobre paper acolorit, dividida en fusos, que després són encolats sobre una esfera de fusta o cartró. Finalment, les esferes armil·lars ens representen l’univers des de la terra. Està formada per varis anells de fusta i metall que serveixen per fixar les posicions dels astres en l’espai. Els anells entrecreuats representen l’esfera celeste, i al centre es troba la terra. L’instrument ens permet determinar les coordenades celestes dels astres.

167
Globus celeste. L’esfera de 32,7 centímetres està revestida amb cartó i paper gravat Sobre base de tipus holandesa.

Al Museu Marítim de Barcelona hi podreu trobar el seu tractat al catàleg de la biblioteca (1), i un del atles de Robert de Vaugondy que més tard reimprimeix Delamarche Atlas universel / par Robert,… ; et par Robert de Vaugondy, son fils,… corrigé et augmenté de la carte de la République française divisée en départements, par C.-F. Delamarche,… Robert de Vaugondy, Gilles (2). Però sobretot podreu trobar una gran mostra d’esferes com GLOBE TERRESTRE rediguée astronomiquement et ou se trouvent les trois voyage du capit. COOK, ses decouvertes depuis le mois d’Avril 1768 jusqu’an 14 Fév. 1779 / époque de sa mort à l’Ille d‘Owhyhee, la ROUTE et le RETOUR de ses deux vaiseaux depuis la catastrophe jusqu’an 22 Aoust 1780. A PARIS Par le Sr. Delamarche Géog. Rue du Foin St. Jacques du Collége de Mtre Gervais 1785. globus-terraqüi-1785, fitxa; el Globe celeste dont la position des Etoiles est reduite a l’année 1800 par M. Messiers astronome de la Marine, de l’Acadèmie Rle des Sciences Ec. Ec esfera-celeste-1805 ; fitxa; el Globe céleste adopté per le Conseil de l’Université par A. Delamarche. Ancien eleve de le cole Polytchenique Ingenieu Hydrographe de la Marine. fitxa, el GLOBE CELESTE Aprovée per l’Université fitxa i les esferes armil·lars esfera-armilar-1800 fitxa o esfera armil·lar esfera armil·lar fitxa

170
Esfera armil·lar de tipus ptolomeic
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí