La pesca a Barcelona

  • Patrimoni
  • 07.03.2018

El Museu Marítim de Barcelona ha adquirit, a la casa de subhastes Europa, un interessant lot de documents relacionats amb el món de la pesca que permeten veure l’evolució de preus i de valoració de les diferents espècies de consum de peix.

 

Es tracta d’un conjunt d’edictes que informen sobre condicions i preus de venda del peix en els segles XVII, XVIII i XIX. Tots són documents impresos sobre paper, d’unes mides similars (aproximadament 50 x 40) i tenen una estructura similar. S’hi marcaven unes directrius i uns preus que estaven vigents fins a la publicació d’una nova tarifa i parlen de diferents qualitats de peix amb el seu preu, etc. El conjunt permet veure l’evolució de preus i de valoració de les diferents espècies de consum de peix durant un període força llarg. És a dir, que al valor puntual de cada document hem d’afegir el valor del conjunt, per permet a l’historiador fer una lectura molt acurada. Cal dir que el món de la pesca a Barcelona està poc representat a les col·leccions del museu, pel que qualsevol nova adquisició millora la presència d’aquesta activitat encara mal coneguda a la ciutat.

Els documents que formen part del lot són: Edicte amb la tarifa dels preus de venda del peix a la ciutat de Barcelona l’any 1697; Edicte Tarifa dels preus del peix sec. 1697; Edicte Tarifa del peix fresc. Barcelona 1735; Edicte amb la normativa i la Tarifa del peix fresc. Barcelona 1735; Edicte sobre la venda del peix. Barcelona, 1740; Edicte sobre la revenda del peix sec. Barcelona, 1776; Edicte sobre el procediment de reconeixement de la qualitat del peix. Barcelona, 1779; Edicte sobre la normativa de la venda del peix. Barcelona, 1791; Edicte sobre el procedir amb els aliments (i peix) en mal estat. Barcelona, 1798; Edicte sobre el aprovisionament de peix fresc durant l’estada del Rei a Barcelona, 1802; Edicte sobre el procediment de reconeixement de la qualitat del peix. Barcelona, 1817; Edicte sobre el procediment de la venda del peix fresc. Barcelona, 1832; Edicte sobre el procediment de la venda del peix. Barcelona, 1834; Edicte sobre el procediment de reconeixement de la qualitat del peix. Barcelona, 1835; Edicte Alcaldia Corregimiento de Barcelona. Venta del peix. 1866

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí