La Carta de Vallseca al Museu d’Història de Barcelona

  • El museu
  • Patrimoni
  • 20.10.2021

El Museu Marítim de Barcelona exhibeix la carta portolana de Gabriel de Vallseca a la mostra Alimentar Barcelona Ciutat, proveïment i salutque podeu veure al Museu d’Història de Barcelona a partir del 16 d’octubre de 2021 i fins al 14 d’abril de 2022.

La carta de Vallseca realitzada en pergamí i datada el 1439, representa la Mediterrània, la mar Negra, la mar d’Azov i les costes atlàntiques d’Europa i del nord d’Àfrica. Les característiques que més criden l’atenció en aquesta carta són l’absència total de figures a les zones que representen el mar, contràriament al costum dels cartògrafs medievals d’incloure al·legories i ornaments; el gran detall amb què es limiten les costes, la profusió de topònims i l’abundància de roses dels vents dibuixades.

La carta conté informació sobre els coneixements de l’època referents a física, geografia política, flora i fauna i recull l’existència de reis, usos i costums a diferents regnes.

El desenvolupament de les cartes va permetre als navegants ampliar les relacions comercials no només a través del Mar Mediterrani, sinó que ja al segle XIV es fa extensiu a l’Atlàntic.

La carta de Vallseca està exposada al MUHBA dins d’un marc-vitrina, amb material amortidor d’humitat al seu interior i un sensor digital que informa de les condicions interiors de temperatura i humitat relativa. Aquest sistema d’emmarcat garanteix l’estabilitat climàtica del pergamí policromat, una peça única del segle XV. A l’MMB la col·lecció de cartografia està exposada amb aquest sistema d’emmarcat.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí