Vols saber-ne més sobre bibliografia d’arxius de museus?

  • Arxiu
  • 03.02.2021
Bibliografia arxius

Aquest primer post del 2021 vol donar resposta a una de les preguntes més habituals que rebem en relació a la bibliografia sobre arxius de museus. És un tema que interessa però no sempre és fàcil trobar informació. Per això presentarem llistats d’articles que anirem actualitzant de manera mensual.

Aquí incorporem els primers articles en referència als arxius dels museus:

ALBERCH FUGUERAS, R., 1990. Arxius i museus com a institucions culturals. AIXA. Revista del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella [en línea], no. 2, pp. 47-52. [Consulta: 18 gener 2021]. ISSN 0213-876X. Disponible en:
https://www.raco.cat/index.php/AIXA/article/view/373621.

ALFONSO ALONSO-MUÑOYERRO, B. de, 1966-, 1997. El archivo del museo y su tratamiento. Fondos documentales y fondos administrativos. Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España [en línea], no. 2, pp. 197-204. [Consulta: 18 gener 2021]. ISSN 1136-601X. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2167289

Instrucciones para la gestión y organización de los archivos en museos [en línia]. Archivo Contemporáneo de Navarra. [Consulta: 4 d’octubre 2021]. Disponible a:

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7BC9F859-4FE7-469B-A064-61F13484672C/465731/INSTRUCCIONESPARALAGESTIONYORGANIZACIONDEARCHIVOSE.pdf

BADENAS POBLACIÓN, M. J. (2020). Archivos de museos. Una oportunidad para liderar el conocimiento sobre nuestra historia del arte. CLIP de SEDIC: Revista de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, (82), 60-68. https://doi.org/10.47251/clip.n82.34

BALADA, F., BARENBLIT, F. i SERRA, E., 2017. La cooperació entre biblioteques, arxius i museus en la conservació, la preservació i la difusió del patrimoni a Catalunya. Item: revista de biblioteconomia i documentació [en línea], no. 62, pp. 113-123. [Consulta: 19 gener 2021]. ISSN 1699-521X. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/327919

BLESA HERRERO, P., 2000. La metodologia arxivística com a base d’un sistema integrat de la informació: l’experiència del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Lligall [en línea], vol. 16, no. 16, pp. 259-278. [Consulta: 18 gener 2021]. ISSN 1130-5398. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/339504

BLESA HERRERO, P., 2004. L’arxiu del museu: una proposta renovadora i integradora des de l’arxivística . Mnemòsine:revista catalana de museologia [en línea], no. 1, pp. 113-122. [Consulta: 13 maig 2021]. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4952521

Cocciolo, A. (2014). Challenges to born-digital institutional archiving: the case of a New York art museum. Records Management Journal, 24(3), 238-250. http://www.thinkingprojects.org/challenges_digital_archiving_preprint.pdf

Deiss, W.A., 1984. Museum archives :an introduction / [en línia]. Chicago : Society of American Archivists. ISBN 093182859. [Consulta: 5 d’octubre 2021]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2027/uc1.32106005529877

Fox, M.J. i Wilkerson, P.L., 1998. Introduction to Archival Organization and Description [en línia]. Getty Information Institute. ISBN 0892365455. [Consulta: 4 d’octubre 2021]. Disponible a: https://www.getty.edu/publications/resources/virtuallibrary

HIGUERAS RODRÍGUEZ, M.D., 1997. El Museo Naval y sus fondos documentales – . Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España [en línea], no. 2, pp. 191-196. [Consulta: 12 maig 2021]. Disponible a: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4131706

Martín Bravo, A. M. (2015). La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos. Complutum, 26(2), 157-163. https://doi.org/10.5209/rev_cmpl.2015.v26.n2.50426

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L., 2004. Legislació i gestió documental en els arxius dels museus *. Lligall [en línea], vol. 22, no. 22, pp. 261-306. [Consulta: 18 gener 2021]. ISSN 1130-5398. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/339589.

MUSEU MARÍTIM (BARCELONA, C. i SOLÀ GASSET, F., 2003. Els Arxius dels museus : el cas del Museu Marítim de Barcelona = Los archivos de los museos : el caso del Museu Marítim de Barcelona / [redacció: Fina Solà i Gasset] [en línea]. [Barcelona] : Museu Marítim,. [Consulta: 18 gener 2021]. Disponible en: http://biblioteca.mmb.cat/portades/16649.pdf

NAVARRO Í GUITART, J., 1999. L’Arxiu del museu. Lligall [en línea], no. 15, pp. 47-73. [Consulta: 18 gener 2021]. ISSN 1130-5398. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/339488.

PERIS GINER, M.M. i SUQUET FONTANA, M.À. [dir. ., 2019. Arxius en museus de Barcelona. Centres patrimonials, centres de serveis [en línea]. S.l.: Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. [Consulta: 19 gener 2021]. Disponible en: https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/348367/TFM_Peris%20Montse.pdf?sequence=1

SAMMIE L, M., 2006. Starting from Scratch: How to Create a Museum Archives (2006) | Society of American Archivists., Libraries Research Publications [en línea]. S.l.:[Consulta: 25 maig 2021]. 45. Disponible a: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=lib_research

Society of American Archivists. (2003). Museum Archives Guidelines | Society of American Archivists. Recuperat 12 abril 2021, de https://www2.archivists.org/groups/museum-archives-section/museum-archives-guidelines

SUQUET I FONTANA, M.A., 2011. Arxius: funció cultural i estratègies de col·laboració. Espai Despuig [en línea]. S.l.: [Consulta: 10 juny 2021]. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/EspaiDespuig/article/view/262793

Wythe, D., 2004. Museum archives : an introduction. 2nd ed. Chicago: Society of American Archivists. ISBN 9781931666060.

YAKEL, E., 2004. Choices and challenges Cross-cutting themes in archives and museums. Choices and Challenges Conference: Hot Topics Facing Curators and Archivists [en línea]. Dearbon Michigan: s.n., [Consulta: 9 abril 2021]. DOI 10.1108/10650750510578091. Disponible a: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10650750510578091/full/html

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí