Vols saber-ne més sobre arxius de museus?

  • Arxiu
  • 03.02.2021
Bibliografia arxius

Aquest primer post del 2021 vol donar resposta a una de les preguntes més habituals que rebem en relació a la bibliografia sobre arxius de museus. És un tema que interessa però no sempre és fàcil trobar informació. Per això presentarem llistats d’articles que anirem actualitzant de manera mensual.

Aquí incorporem diversos articles en referència als arxius dels museus:

Arxius de museus i dones

Jornet Benito, N., (2021). Arxius de dones als centres patrimonials: una oportunitat per visibilitzar el llegat de les dones. Models i bones pràctiques a 8a Jornada de Museus, Gestió documental i Arxiu. [en línea]. Barcelona:. Disponible en: https://www.mmb.cat/blog/arxiu/resum-ponencia-nuria-jornet-benito-8a-jornada-de-museus-gestio-documental-i-arxiu/  [Consulta: 2 novembre 2022].

Martín Bravo, A.M., (2021). Ellas también están en el Archivo. La presencia de la mujer en la vida del Museo del Prado a través de los documentos a 8a Jornada de Museus, Gestió documental i Arxiu. [en línea]. Barcelona:. Disponible en: https://www.mmb.cat/blog/arxiu/resum-ponencia-ana-ma-martin-bravo-8a-jornada-de-museus-gestio-documental-i-arxiu/  [Consulta: 2 novembre 2022].

Perpinyà Morera, R., (2021). On són les dones als arxius dels museus? a 8a Jornada de Museus, Gestió documental i Arxiu. [en línea]. Barcelona:  Disponible en: https://www.mmb.cat/blog/arxiu/resum-ponencia-remei-perpinya-morera-8a-jornada-de-museus-gestio-documental-i-arxiu/  [Consulta: 2 novembre 2022].

Yáñez, C. C. (2021) debates en torno a los archivos y las memorias feministas en la construcción del patrimonio cultural. Derechos humanos, 33-46 . Recuperat de https://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/articles-114828_archivo.pdf#page=35 [Consulta: 19 desembre 2022]

Cooperació

Audunson, R., Andresen, H., Fagerlid, C., Henningsen, E., Hobohm, H. C., Jochumsen, H., … & Vold, T. (2020). Libraries, archives and museums as democratic spaces in a digital age (p. 370). De Gruyter. Recuperat de https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/46691 [Consulta: 19 desembre 2022]

Balada, F., Barenblit, F., & Serra, E. (2017). La cooperació entre biblioteques, arxius i museus en la conservació, la preservació i la difusió del patrimoni a Catalunya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, (62), 113-123. Recuperat de www.bnc.cat/

Digitalización del patrimonio: archivos, bibliotecas y museos en la red. Josep Vives, coordinador; Ramón Alberch [et al.]. 1ª ed. en lengua castellana. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2009. 220 p.: ilustraciones. Acción cultural. Museos y patrimonio. ISBN 978-84-97888-33-2 BC 21590

Docampo Capilla, J. (2013). Poetas en tiempos de miseria: límites y retos de los servicios documentales de museos. El Profesional de la Información, 22(2-3), 197-202. Recuperat de https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2013.may.01/17802

Guccione, M. (2022). MAXXI Architettura between Museum and Archive. Protection, Research and Valorization of Architects’ Archives in the 21st Century. diségno, (10), 77–84. https://doi.org/10.26375/disegno.10.2022.9 [Consulta: 19 desembre 2022]

Experiències

Blesa Herrero, P. (2000). La metodologia arxivística com a base d’un sistema integrat de la informació: l’experiència del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Lligall, 16(16), 259-278. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/339504

Cocciolo, A. (2014). Challenges to born-digital institutional archiving: the case of a New York art museum. Records Management Journal, 24(3), 238-250. https://doi.org/10.1108/RMJ-04-2014-0023

Gutiérrez Usillos, A. (2012). Evolución y desarrollo de la Documentación y del Archivo del Museo Nacional del Prado. Boletín Anabad, LXII(2), 161-183. Recuperat de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3945364

Higueras Rodríguez, M. D. (1997). El Museo Naval y sus fondos documentales – Dialnet. Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España, (2), 191-196. Recuperat de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4131706

Ladero Galán, A. (2014). El Archivo del Museo Arqueológico Nacional: reunificación espacial y reorganización documental. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 32, 324-340. Recuperat de http://www.man.es/man/dam/jcr:2bf5c1b9-c7c6-498d-9ee2-e2d6c4c1a8cc/man-bol-2014-32-ladero2.pdf

Mejcher-Atassi, S., & Schwartz, J. P. (Eds.). (2016). Archives, museums and collecting practices in the modern Arab world. Routledge. ISBN: 978-1138279681

Museu Marítim (Barcelona, Catalunya) & Solà Gasset, F. (2003). Els Arxius dels museus : el cas del Museu Marítim de Barcelona = Los archivos de los museos : el caso del Museu Marítim de Barcelona / [redacció: Fina Solà i Gasset]. [Barcelona] : Museu Marítim,.

Recuperat de: https://biblioteca.mmb.cat/portades/16649.pdf

Linke, D. J., & Williams, T. H. (2020). lightS, Camera, arChiVeS! En Society of American Archivists (Ed.), Trends in Archives Practice (p. 33-36). Recuperat de https://www2.archivists.org/sites/all/files/Module_21_CaseStudy_MeganGoodCarrington_DanielLinke_TravisWilliams.pdf

Tibbles, A. (2012). Hello Sailor! How maritime museums are addressing the experience of gay seafarers. International Journal of Heritage Studies, 18(2), 160-173. https://doi.org/10.1080/13527258.2011.606329

Wallace, J. (1990). The central archives of the British Museum. Archives, 19(84), 213. Recuperat de https://www.proquest.com/docview/1293202489?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&imgSeq=1 [Consulta: 19 desembre 2022]

Funció cultural

Alberch Fugueras, R. (1990). Arxius i museus com a institucions culturals. AIXA. Revista del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, (2), 47-52. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/AIXA/article/view/373621

Archives & Records Associaction UK & Ireland (ARA). (s.d.). Exhibition Tips. ARA. Recuperat de https://static1.squarespace.com/static/60773266d31a1f2f300e02ef/t/61a0e6b884f995413df4a1db/1637934776509/Exhibition+Tips+-+v3.pdf

Badenas Población, M. J. (2020). Archivos de museos. Una oportunidad para liderar el conocimiento sobre nuestra historia del arte. CLIP de SEDIC: Revista de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, (82), 60-68. https://doi.org/10.47251/clip.n82.34

Suquet. (2011). Arxius: funció cultural i estratègies de col·laboració. Espai Despuig. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/EspaiDespuig/article/view/262793

Weng, & Xiaoyu. (s.d.). The Archive in Exhibition Making: Material, Concept and Strategy. Journal of Curatorial Studies, 2 (1).

Funció social

Agenjo Bullón, X., & Hernández Carrascal, F. (1999). ¿Tres vías al conocimiento?: la información de archivos, bibliotecas y museos y el derecho de los ciudadanos a los documentos primarios – Dialnet. Boletín Anabad, 49(3-4), 559-568. Recuperat de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=51184

Gestió

Alfonso Alonso-Muñoyerro, Belén de, 1966-. (1997). El archivo del museo y su tratamiento. Fondos documentales y fondos administrativos. Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España, (2), 197-204. Recuperat de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2167289

Deiss, W. A. (1984). Museum archives :an introduction /. Chicago : Recuperat de http://hdl.handle.net/2027/uc1.32106005529877

Fox, M. J., & Wilkerson, P. L. (1998). Introduction to Archival Organization and Description. (S. R. Warren, Ed.). Getty Information Institute. Recuperat de https://www.getty.edu/publications/resources/virtuallibrary/0892365455.pdf

McGovern, M. (2013). Digital Asset Management: Where to Start. Curator: The Museum Journal, 56(2), 237-254. https://doi.org/10.1111/cura.12022

Morris, S. L. (2003). Starting from Scratch: How to Create a Museum Archives (Libraries Research Publications No. 45). Libraries Research Publications. Purdue e-Pubs. Recuperat de http://docs.lib.purdue.edu/lib_research/45

Navarra. Archivo Contemporáneo. (s.d.). Instrucciones para la gestión y organización de los archivos en museos. Archivo Contemporáneo de Navarra. Recuperat de http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7BC9F859-4FE7-469B-A064-61F13484672C/465731/INSTRUCCIONESPARALAGESTIONYORGANIZACIONDEARCHIVOSE.pdf

Navarro í Guitart, J. (1999). L’Arxiu del museu. Lligall, (15), 47-73. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/339488

Society of American Archivists. Museum Archives Section. (2022). Museum Archives Guidelines. Recuperat de https://www2.archivists.org/groups/museum-archives-section/museum-archives-guidelines

Solà Gasset, F. (2020). Els arxius dels museus: El tractament arxivístic dels documents generats en els museus. Recuperat 28 abril 2022, de https://arxivers.com/ladada/els-arxius-dels-museus/

Zamorano, Hector L. Indicadores para la gestión de conservación en museos, archivos y bibliotecas. 1ª ed. Buenos Aires: Alfagrama, 2008. 114 p.: gráficos. Biblioteca Alfagrama. ISBN 978-987-1305-42-1 BC 11458

Wythe, D. (2004). Museum archives : an introduction (2nd ed.). Chicago: Society of American Archivists. Recuperat de https://www.worldcat.org/title/museum-archives-an-introduction/oclc/644307506&referer=brief_results

Yosri Elgueziry, E. (2022). Archive and Archiving in the Digital Era: a new perspective for using Museums Archive. International Journal of Advanced Studies in World Archaeology, 5(2), 332-350. Recuperat de https://ijaswa.journals.ekb.eg/article_268280_e69d2ad704fad24ba888f32f9a9b1572.pdf[Consulta: 19 desembre 2022]

Legislació

Martínez-Alonso Camps, J. L. (2004). Legislació i gestió documental en els arxius dels museus. Lligall, 22(22), 261-306. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/339589

Panoràmica

Peris Giner, M. M., & Suquet Fontana, M. À. [dir. . (2019). Arxius en museus de Barcelona. Centres patrimonials, centres de serveis. RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya). Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Recuperat de https://recercat.cat//handle/2072/348367

Preservació

Pinheiro, A. C., Sequeira, S. O., & Macedo, M. F. (2019, novembre 2). Fungi in archives, libraries, and museums: a review on paper conservation and human health. Critical Reviews in Microbiology. Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/1040841X.2019.1690420

Roy, A., Foister, S., & Rudenstine, A. (2007). Conservation documentation in digital form: A continuing dialogue about the issues. Studies in Conservation (Vol. 52). https://doi.org/10.1179/sic.2007.52.4.315

Térmens, M. (2009). Investigación y desarrollo en preservación digital: un balance internacional. El Profesional de la Información, 18(6), 613-624. Recuperat de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3101993

Tendències

Martín Bravo, A. M. (2015). La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos. Complutum, 26(2), 157-163. Recuperat de https://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/50426/46848

Peris Giner, M. M., & Royo, C. (2019). El camí social dels arxius. Convergències amb els museus. – Arxivers la DaDa. La Dada, el Diari digital de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i de la Gestió de Documents a Catalunya, 1. Recuperat de https://arxivers.com/ladada/el-cami-social-dels-arxius-convergencies-amb-els-museus/

Stout, L. J. (2002, gener 1). Reimagining archives: Two tales for the information age. American Archivist. Society of American Archivists. https://doi.org/10.17723/aarc.65.1.p8hvq6j306036285

Trinkaus-Randall, G. (2013, abril 1). The good, the bad, and the ugly: The archival profession and future challenges (with an introduction by Robert P. Spindler). American Archivist. Society of American Archivists. https://doi.org/10.17723/aarc.76.1.u1837m3160l5t43v

Yakel, E. (2004). Choices and challenges Cross-cutting themes in archives and museums. En Choices and Challenges Conference: Hot Topics Facing Curators and Archivists. Dearbon Michigan. https://doi.org/10.1108/10650750510578091

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí