RESUM PONÈNCIA ANNA GIRONELLA I DELGÀ – 9A JORNADA DE MUSEUS, GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU

  • Arxiu
  • 04.05.2023
9a Jornada Museus

9a JORNADA DE MUSEUS, GESTIÓ DOCUMENTAL i ARXIU: El paper de la dona en la salvaguarda del patrimoni cultural

ANNA GIRONELLA I DELGÀ: “DONES GENERADORES DE FONS I DOCUMENTS. PROPOSTES DE RECERCA I RELECTURA DE CONTEXTOS DE PRODUCCIÓ”

(Arxivera a l’Arxiu Municipal de Girona)

L’objectiu d’aquesta intervenció és oferir una visió panoràmica dels fons que han estat cedits per dones a l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), adscrits al Servei de Gestió Documental,  Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona.

Des d’aquesta perspectiva s’ha reorganitzat el quadre de fons de l’AMGI-CRDI en tres grans grups: fons produïts per les donants (productores), fons heretats per les donants (donadores) i fons gestionats per dones (curadores).

Finalment, a partir de l’anàlisi d’aquestes tipologies de fons, es proposen algunes reflexions a l’entorn del paper de les dones en la preservació dels fons documentals a la ciutat de Girona, però que es poden fer extensibles a altres àmbits geogràfics.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí