Tractament i condicionament del fons Modelos Navales Riera

  • Arxiu
  • 08.05.2018

Fa uns mesos publicàvem un post en aquest blog per parlar de l’ingrés d’un nou fons documental a l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona. En aquesta ocasió explicarem les feines que s’han realitzat de condicionament i tractament de tota aquesta documentació.

El mes de març de 2017, l’Arxiu General de l’MMB va ingressar el fons de Modelos Navales Riera (MNR), una empresa que es va dedicar durant més de tres dècades a la fabricació de maquetes de vaixells però la crisi va provocar la seva fallida. Després del tancament de Modelos Navales Riera s’inicien els tràmits per a l’ingrés dels fons a l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona.

Les 221 caixes de transport resultants es van instal·lar en la sala d’ingrés, on els tècnics en restauració supervisen la documentació ingressada i realitzen un informe de l’estat del fons per determinar l’estat de la documentació.

Per garantir la conservació del fons MNR es feia necessari un tractament de la documentació així com l’elaboració d’instruments de descripció que permetessin la recuperació dels documents. Atès el gran volum de documents ingressats, es van externalitzar les tasques de neteja i descripció del fons en l’empresa VIDIMUS.

Les feines que s’han realitzat són:

– Eliminació d’elements nocius.
– Neteja superficial amb aspirador dels documents.
– Comprovació de l’inventari realitzat in situ.
– Substitució de caixes d’ingrés per unitats d’arxiu i comprovació d’equivalències.
– Compactació de la documentació.
– Desmuntatge i apilat de caixes d’ingrés i de transport.
– Identificació i emmagatzematge de les unitats d’instal·lació d’arxiu MMB resultants del tractament i adequació.

Un cop finalitzat el tractament de la documentació, cal l’elaboració del quadre de classificació definitiu i el registre del fons en el sistema d’informació de l’Arxiu.

 

 

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí