Les noves tecnologies aplicades a la recerca sobre les Drassanes Reials: L’arqueo-arquitectura

  • Recerca
  • 15.08.2014
Al costat de les excavacions arqueològiques hem de situar un altre metodologia de recerca, els estudis històrico-arquitectònics o estudis de paraments, que sense intervenció destructiva permeten saber com és i què ha portat una edificació històrica a tenir la fesomia que ens mostra avui, i quins són els materials constructius i els elements arquitectònics que l’han caracteritzat al llarg de la seva història.

Serveixen per programar les intervencions de restauració i permeten la realització de restitucions virtuals de les diferents formes que ha tingut l’edifici al llarg de la seva existència. En aquesta línia, l’any 2010-12 l’empresa VECLUS van realitzar quatre estudis: a la Casa del Governador, a la Casa de Manteniment, al Portal de la Paui a la muralla medieval de Pere III.


  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí