El projecte Drassanes Reials de Barcelona

  • Recerca
  • 15.08.2014
L’estudi de les Drassanes Reials de Barcelona i, de retruc, dels arsenals històrics de la Mediterrània, és una primera línia de recerca obligada, donat que el Museu Marítim de Barcelonaés dins d’un arsenal medieval i modern gairebé intacte.
La recerca al voltant del conjunt arquitectònic, de la institució i de les diverses activitats que s’hi ha fet al llarg dels segles (marítimes, militars i d’altres) constitueix una de les principals línies d’investigació (podeu trobar un resum de les activitats realitzades fins el 2013 i una síntesi de la història de l’edifici al llibre Les Drassanes Reials. També és interessant consultar la tesi doctoral Drassanes de Barcelona. La geometria, la traça i l’estructura com a garants de la identitat del’edifici de Robert Terrades. Igualment,  trobareu informació interessant en el dossiers monogràfics publicats a la revista Drassana als números 11 (2003) i  número 19 (2012).
El programa Drassanes de Barcelona és el marc general en el qual cal inserir aquest projecte de recerca. Es tracta d’un seguit de projectes i activitats concebuts i desenvolupats per tal de dur a terme la restauració del conjunt monumental, incrementar el coneixement sobre aquest i sobre la institució que aquest acollia i, finalment, difondre a través de diversos mitjans i activitats aquest nou coneixement.

Per coordinar de forma eficaç les diferents accions i disposar d’un espai de reflexió i debat permanent, l’any 2006 es va constituir el Laboratori Drassanes Reials de Barcelona, que aplega especialistes en diferents matèries, com ara Ferran Puig, Albert Cubeles, Robert Terrades, Francisco Segovia, Albert Estrada, Frederic Pau Verrié, entre d’altres, i responsables i tècnics del museu directament implicats en el programa: Roger Marcet, director general, Elvira Mata, subdirectora, Olga López, cap de l’Oficina de Projectes, Enric Garcia, cap de l’àrea de Col·leccions i Coneixement, i Inma González, conservadora del museu i responsables dels projectes de recerca. 

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí