Els estudis històrics tradicionals en el projecte Drassanes Reials de Barcelona

  • Recerca
  • 15.08.2014
Una de les recerques promogudes directament per l’MMB ha estat la centrada en les Drassanes Reials de Barcelona.

L’any 2004, per donar-li un nou impuls, es va encarregar al Dr. Albert Estrada Rius la redacció d’un estat de la qüestió que recollís les investigacions que s’havien dut a terme fins aleshores. En aquest treball, a més d’analitzar tots els estudis parcials precedents, l’autor proposa un canvi radical que passa per focalitzar la recerca sobre els usos d’aquest conjunt arquitectònic.
El resultat va ser publicat amb el títol La Drassana Reial de Barcelona a l’Edat Mitjana.Organització institucional i construcció naval a la Corona d’Aragódins la col·lecció Estudis, número 4 (2005).
Una part de les Drassanes Reials, l’edifici tradicionalment denominat “de Pere IV”, ha plantejat sempre molts interrogants pel que fa a la seva estructura arquitectònica, sentit i funcions. Per trobar les respostes es va encarregar al Dr. Albert Estrada Rius la redacció d’una monografia sobre el que ara sabem que era en realitat la Botiga Nova del General, un magatzem de la Generalitat en el conjunt de la Drassana Reial.

El treball va ser publicat l’any 2008, ala col·lecció Estudis amb el títol La Generalitat de Catalunyaa la Drassana Reialde Barcelona en temps d’Alfons el Magnànim. El treball discorre cronològicament a l’entorn de l’activitat naval de la Diputació del General de Catalunya en el segon quart del segle xvi se centra en el seu impuls constructiu durant el regnat del Magnànim i en l’edificació de la Botiga Nova del General entre 1443 i 1445 per tal d’acollir les activitats i els efectes navals d’aquesta institució.

Per reconstruir la trajectòria de les Drassanes Reials com a estructura militar no naval (caserna, fàbrica d’artilleria, fortificació, etc.) es va encarregar un estudi al coronel Francisco Segovia, expert en història militar. Tot i que aquests usos comencen ja en època medieval, l’estudi bàsicament abasta els segles xviiii xix. El treball es va publicat l’any 2008 amb el títol Las Reials Drassanes de Barcelona,entre 1700 y 1936. Astillero, cuartel, parque y maestranza de artillería, RealFundición de bronce y fuerte.

Aquesta recerca posa al descobert la reconversió d’aquest recinte durant la segona meitat del s. xviii en un complex militar industrial, foneria de bronzes i tornejat de canons, complementat per casernes, parc i mestrança d’artilleria, amb fortificació pròpia. La recerca descriu també la seva progressiva desmilitarització fins tornar a quedar de nou redescoberta la construcció medieval i en disposició de la seva posada en valor.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí