Restauracions al descobert

  • El museu
  • 16.04.2018

Des de la segona setmana d’abril els visitants de l’MMB tenen un nou al.licient a Naus Drassanes: tres embarcacions que estan essent objecte de restauració s’hi han instal·lat, permentent al públic visitant seguir amb detall la seva evolució.

 

Es tracta de tres embarcacions singulars custodiades a l’MMB: la Sorres X, una barca del segle XIV que es va localitzar prop del Canal Olímpic de Castelldefels mentre s’hi feien les obres olímpiques, el llagut Jean et Marie, construït a Banyuls l’any 1906, i el model a escala Fragata Barcelona, datat de la segona meitat del segle XIX. La Unitat de Conservació Preventiva i Restauració de l’MMB està treballant en les tasques de restauració en els amplis espais que ofereixen les Naus Drassanes.

La barca Sorres X és una petita embarcació de cabotatge de la segona meitat del segle XIV localitzada a la desembocadura del riu Llobregat, a Castelldefels. Estava enterrada sobre una capa freàtica, fet que va afavorir la conservació de la fusta, al restar amarada i protegida per una capa de sorra d’uns 2 metres. Es tracta d’una barca de 10 metres d’eslora amb un pal de vela llatina i fins a sis rems per banda, probablement destinada al transport de conserva de peix, segons indica la tipologia dels recipients ceràmics localitzats durant l’excavació arqueològica. Des del 2011 que està custodiada al Museu Marítim de Barcelona. Des del 2015 està essent objecte de treballs de conservació i consolidació necessaris per a la seva museïtzació.

El model de la Fragata Barcelona reprodueix una fragata de tres pals amb l’aparell complet. Procedeix de l’Escola de Nàutica de Barcelona, fundada el 1769. Malgrat que tradicionalment és conegut amb el nom de “Barcelona”, de fet no es pot identificar amb cap vaixell real i té una història poc coneguda. La seva construcció se situa entorn a la segona meitat del segle XIX, però no se’n coneix l’autoria, ja que no es conserva cap documentació. Les veles i la bandera espanyola són originals del model i estan en procés de restauració. Les dimensions del model són 7,275 m. d’eslora màxima (amb bauprès i botavara), 5,390 m. d’altura màxima, 1,320 m. de mànega, i una amplada màxima de 2,225 metres.

La barca Jean et Marie és un llagut procedent de la costa del Rosselló (Catalunya nord), on aquest tipus d’embarcacions reben el nom de “barques catalanes”. Va ser construïda pel mestre d’aixa Bonafós a Banyuls l’any 1906, i emprada en la pesca al bou i amb palangre. Va arribar al Museu Marítim de Barcelona l’any 1987, procedent de les platges de Cotlliure. L’equip de restauració del Museu estan duent a terme treballs d’acondicionament per resoldre deteriorament i garantir la conservació de la nau.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí