PASSÀVEM L’ESTIU A LA PLATJA, UN PROJECTE D’APRENENTATGE SOCIAL

  • Educació
  • 28.01.2014
El Museu Marítim de Barcelona ha iniciat  projecte amb alumnes de 4t d’ESO de La Salle Bonanova per realitzar una exposició en un centre de dia amb la col·laboració de gent de la tercera edat. El tema escollit ha estat l’ús de la platja al llarg dels darrers 80 anys, perquè tant els adolescents com la gent de la tercera edat tenen experiències per comparar i compartir.
Fotografia: Mireia Mayolas

Des de l’Àrea d’Educació i Activitats de l’MMB teníem la intenció de crear un programa per apropar la cultura marítima a gent gran amb problemes de mobilitat que no sol venir a la nostra institució.
Paral·lelament varem saber que l’escola La Salle Bonanova realitza uns projectes anomenats “Aprenentatge Servei” que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en el qual els alumnes de 4t d’ESO es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn.
A partir d’aquí varem veure la possibilitat de realitzar un projecte que permetés fer arribar el Museu a la gent gran a partir dels adolescents i varem proposar a l’escola que un grup d’alumnes dissenyés una exposició sobre els banys de mar per ser exposada en un centre de dia. Per obtenir la informació i les imatges els joves disposen de la documentació del Museu: principalment la biblioteca i l’arxiu fotogràfic. Però, sobretot, tenen una font directa de gran importància: els avis i àvies del centre de dia.
A nivell educatiu el projecte té dues línies molt diferenciades:
          Conèixer des de quan la gent practica els banys de mar i com l’afició a anar a la platja ha canviat la vida de les poblacions i dels països costaners com el nostre: com varen anar generalitzant-se primer per raons de salut i després de lleure, com va anar-se estenent el concepte d’estiueig i d’estiuejant, com va anar arribant el turisme per gaudir del sol i la platja… i les conseqüències positives i negatives que tot això té per a nosaltres
          Aprendre com funciona un museu, quins professionals hi treballen i com es munta una exposició: la realització del guió, la tria d’objectes, la redacció de textos, el disseny de l’espai…
Fotografia: Mireia Mayolas

A nivell social, el projecte fomenta l’intercanvi i el treball conjunt entre joves i grans a partir d’un apropament de reconeixement mutu: els estudiants comprovaran que la gent gran és la dipositària d’un bagatge històric molt ric i de gran interès per a la societat, mentre que els avis tindran l’oportunitat  de relacionar-se i ajudar a aquests adolescents i, per tant, a més de gaudir de companyia, de sentir-se inclosos en el projecte.
Estructura de treball:
Els estudiants destinen tots els dimarts a la tarda a desenvolupar aquest projecte amb la següent estructura de treball:
Dimarts de gener:     formació del grup al Museu sobre conceptes històrics entorn el bany de mar a Barcelona, sobre com funciona l’arxiu fotogràfic de la nostra institució i quin ús en poden fer i sobre com s’organitza una exposició.
Dimarts de febrer:    treball de camp amb la gent de la tercera edat del centre de dia de les Germanetes de la Caritat, de la pl. Lesseps.
Dimarts de març:      treball en el guió i en el disseny de l’exposició
Dimarts d’abril:         muntatge de l’exposició
28 d’abril:                  Inauguració

Dimarts de maig:       Visites comentades, per part dels participants, a la gent gran del centre de dia
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí