Reflexions sobre la V Jornada de museus, gestió documental i arxiu. Arxius: realitats i futurs (Part IV)

  • Arxiu
  • 05.05.2014
Ja fa uns anys que la irrupció de la documentació generada electrònicament és objecte d’estudi en molts projectes corporatius. Pilar Blesa, cap de Gestió Documental i Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya ens va explicar la trajectòria i les noves experiències que en aquest camp, s’han dut a terme i s’estan experimentant al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

La irrupció de la gestió electrònica
L’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya dissenya finalment l’any 1998 una aplicació de gestió documental i arxiu en ACCESS, que actualment funciona sobre ACCESS 2003. A través d’aquesta aplicació s’ha estat gestionant tota la documentació produïda o rebuda pel Museu fins a l’actualitat.

La Pilar ens va explicar com s’havia evolucionat d’aquesta primera gestió en base de dades, al nou model de modernització de les infraestructures que integra en el model de gestió documental tota la documentació original, el sistema legal i normatiu, l’aplicació de gestió de la col·lecció Museumplus i el model de metadades. Utilitzen Alfresco com a plataforma d’integració sobre la qual han muntat el tramitador Egoveris que els permet dur a terme tràmits electrònics i sobretot crear i treballar expedients electrònics. A través d’Egoveris, volen ampliar els serveis que ofereix el Museu a la ciutadania a partir de l’any 2015.


La ponència es va iniciar en un viatge que començava en el moment de la incorporació de les primeres màquines de tractament de les dades. Es va fer referència a les màquines d’IBM de l’any 1929 ala dècada dels anys 50, al  Telesincro de l’any 1967, amb les seves targetes perforades i al PC Amstrad 1512 del 1982. També es va referir als canvis que s’han anat produint en el software i en els sistemes operatius. Des de l’any 1975 hem passat per l’MS-dos, dbaseIIIPlus, etc..

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí