Efemèrides marítimes

  • Arxiu
  • 16.06.2014
Avui fa 54 anys el Museu Marítim de Barcelona va adquirir  mitjançant compra el facsímil de l’Atles català de 1375 realitzat per Abraham i Jafudà Cresques. L’Atles català de 1375 està compost de sis fulls dobles de pergamí. Les dues primeres, amb text i figures de caràcter cosmogràfic. Les restants comprenen portolans del Món en aquell moment conegut.L’Atles original es conserva a la Bibliothèque Nationale de France. A la carta nàutica i als atles els cartògrafs plasmaven de forma gràfica els coneixements geogràfics i empírics transmesos per mariners i comerciants i on es representaven les costes, ports, rius i accidents geogràfics que són útils pel capità.
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí