Aplicació de la llei de transparència a l’Arxiu General

  • Arxiu
  • 28.09.2016
El passat 18 de desembre es va aprovar la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 31 de desembre de 2014. I just ara fa un any, entrava en vigor la llei, tot i que per als ens locals, el títol II, referent a publicitat activa, no entrava en aplicació fins l’1 de gener de 2016.
Aquesta normativa també afecta el Museu Marítim de Barcelona, com a Consorci format per tres entitats públiques: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Autoritat Portuària de Barcelona.
L’Arxiu General del Museu participa activament en la posada en funcionament del Portal subministrat pel CAOC i adaptant els instruments de l’Arxiu per a la seva disposició al portal i atots els ciutadans.
En aquests moments ja es pot consultar el Quadre de classificació i el Registre d’eliminació de documents i esperem que abans de finalitzar l’any es puguin consultar els altres dos instruments pendents: el calendari de conservació i tots els inventaris de la documentació gestionada pel Museu.
Aquesta normativa, malgrat estar pensada per a l’Administració pública, també afecta d’altres persones jurídiques, i entre elles, les entitats sense afany de lucre, tant associacions com fundacions. Actualment, el Museu Marítim de Barcelona està treballant a l’obertura del Portal de la Transparència. 
  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí