Veus de mar: La transformació del Port Vell a Youtube

 • Recerca
 • 17.04.2023

A final del anys vuitanta i principi dels noranta es va definir la partició del Port de Barcelona en tres espais diferenciats: el port de ciutat, el comercial i el logístic, donant pas a la creació del Port Vell i la ZAL (la plataforma logística del Port de Barcelona). Aquest projecte va transformar la fisonomia de la ciutat i va canviar la relació dels ciutadans amb la mar.

La reconversió de l’actual Port Vell de port industrial a port ciutadà va ser una de les primeres del món i va suscitar respecte i admiració internacional.

El passat mes de novembre de 2022 el Museu Marítim de Barcelona va organitzar quatre taules rodones amb alguns dels protagonistes d’aquest projecte, persones que van tenir un paper rellevant en els diferents aspectes de la transformació. Des la concepció de la idea al desenvolupament i l’execució van recórrer un llarg camí no exempt de dificultats.

Les taules rodones s’emmarquen en el programa Veus de la Mar que recull fonts orals vàlides per a la recerca, dins el programa conjunt de Tallers i Jornades de Memòria Oral  de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial i estan disponibles al Canal de Youtube del Museu:

1. El projecte ( juny 1985- març 1987). La concepció de la idea. L’acord entre ciutat i port: el conveni.
Data: 17/11/22
Participants:

 • Santiago Bassols Vila – Adjunt a presidència del Port durant els anys de transformació.
 • Pere Caralps Riera – Advocat urbanista. Cap del gabinet de presidència (1985- 1987). Després secretari del Consell d’administració i Cap dels serveis Jurídics.
 • Joan Alemany Llovera – Economista i historiador, expert en el Port de Barcelona.
 • Adolf Romagosa Rocamora – Enginyer. Entra al port l’any 1993 per fer el pla de serveis d’atenció al client. El 2005 és nomenat gerent de la Gerència Urbanística.

2. La Gestió del projecte (març 1987 – setembre 1994). La maduració de la idea. El projecte tècnic: el Pla especial.
Data: 15/11/22.
Participants:

 • Josep Munné Costa – President del Port de Barcelona entre 1987 i gener de 1996
 • Santiago Bassols Vila – Adjunt a presidència del Port durant els anys de transformació.
 • Joan Alemany Llovera – Economista i historiador, expert en el Port de Barcelona
 • Pere Caralps Riera – Advocat urbanista. Cap del gabinet de presidència (1985- 1987). Després secretari del Consell d’administració i Cap dels serveis Jurídics.
 • Adolf Romagosa Rocamora – Enginyer. Entra al port l’any 1993 per fer el pla de serveis d’atenció al client.

3. L’execució del projecte i la gestió del territori. La transformació de l’espai: l’execució del pla, els desnonaments, les obres.
Data: 23/11/22
Participants:

 • José Pablo Rodríguez-Marín Sastre – Enginyer de ports i camins. L’any 1988 director tècnic de la Gerència Urbanística, al 1995  Gerent de la Gerència Urbanística del Port Vell – Port 2000 fins al 2005.
 • José Luís Estrada Llaquet – Enginyer de ports i camins.
 • Adolf Romagosa Rocamora – Enginyer. Entra al port l’any 1993 per fer el pla de serveis d’atenció al client.

4. La visió del procés des de Puertos del Estado i des de L’Autoritat Portuària de Barcelona.
La gestió: quina valoració podem fer, i que ha reportat a la ciutat.

Data: 2/12/22
Participants:

 • Luís Montero García – Director del Port de Barcelona des de 1988  al 2000.
 • Adolf Romagosa Rocamora – Enginyer. Entra al port l’any 1993 per fer el pla de serveis d’atenció al client.
 • segueix-nos

 • web mmb

 • subscriu-te!

  al butlletí