LA TAULA DE MUSEUS I ACCESSIBILITAT I L’MMB

  • El museu
  • 02.11.2022
Museus i Accessibilitat

Des de l’any 2013, l’MMB coordina la Taula de treball de Museus i Accessibilitat, un equip de professionals de museus i institucions culturals, que treballem per millorar l’accessibilitat i la inclusió social de les institucions i equipaments culturals.

A la Taula compartim experiències, recursos, plantegem dubtes, impulsem estratègies comunes i treballem per sensibilitzar sobre la importància de l’accessibilitat universal.

A més, a l’MMB convoquem i coordinem les reunions, redactem les actes, així com presentem la memòria anual de les accions i activitats desenvolupades.

Dels dos darrers anys, destaquem el treball en xarxa per promoure projectes que estimulin la visita de la gent gran als Museus i centres culturals. Ha estat un camí que ens ha permès col·laborar amb entitats centrades en l’atenció d’aquest col·lectiu tenint en compte la seva diversitat.

A la vegada, amb el suport de professionals sobre el tema, ens hem centrat també en la recerca de sistemes d’avaluació de les activitats dutes a terme i del seu impacte en les participants.

El resultat és un projecte que s’expandeix més enllà de la Taula per incloure-hi altres agents externs de l’àmbit museístic que comparteixen la voluntat de promoure l’accessibilitat.

Per a més informació sobre la Taula podeu consultar: http://museusiaccessibilitat.blogspot.com

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí