Projecte Grumet Èxit

Hissar veles, identificar les parts del vaixell, participar de la vida a bord, investigar l’estat ambiental del mar, treballar en equip… Alumnes de secundària lleven amarres per embarcar-se en el programa educatiu Grumet Èxit: aprendre a través de la navegació tradicional.

CONTACTE
Àrea d’Educació i activitats
Tel. 93 342 99 29; 671 012 857
educacio@mmb.cat

A QUI VA ADREÇAT
Alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Els valors de la navegació tradicional

Educació MMB

A bord de les embarcacions històriques de l’MMB, la tripulació és l’encarregada d’impartir les sessions de formació tenint el vaixell com a «aula flotant».  Els alumnes aprenen conceptes relacionats amb el currículum escolar però aplicats a un context real, ja que s’integren en les feines diàries,  en la vida a bord, i col·laboren braç a braç amb la tripulació.

El programa Grumet Èxit, però, va més enllà dels conceptes teòrics i permet als joves apropar-se als valors inherents a la navegació tradicional com són la responsabilitat, el compromís personal, el treball en equip, la iniciativa, l’autonomia personal, la cooperació i la solidaritat.

El Museu Marítim de Barcelona desenvolupa aquesta iniciativa en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona dins el Programa Enginy. Aquest és un recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat, amb l’objectiu d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn i de prevenir el risc d’abandonament prematur de l’alumnat.

Llegir més

OBJECTIUS

Promoure la navegació tradicional com a recurs innovador per a l’adaptació curricular i la inclusió social.

Descobrir oficis relacionats amb el món de la navegació en un context professional.

Acostar als joves els valors associats a la navegació tradicional com el treball en equip i la superació personal, entre d’altres.

programa pedagògic MMB

Pere de Prada i Arana

El Museu Marítim de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, desenvolupa aquesta iniciativa que té com a objectiu que alumnes de 3r i 4t d’ESO aprenguin conceptes relacionats amb el currículum escolar però aplicats a un context real, en aquest cas al món de la navegació.
Les activitats, que estan conduïdes per la tripulació, es realitzen al llarg d’un trimestre en set sessions de 3 hores i una sessió de navegació de 6 hores a bord del Far Barceloneta, un quetx de 1915 construït a la Barceloneta i que forma part de la flota del Museu Marítim de Barcelona des de l’any 2016.

Consorci d’Educació de Barcelona