Continents i Onades al taller


Informació Pràctica
Continents i Onades al taller

Durant mil·lennis, el Mediterrani ha estat camí, coneixement i cultura en perpetu mestissatge. Les naus que van travessar arreu les seves aigües van estendre una xarxa intangible d’idees, intuïcions i formes de sen­tir que encara avui fem nostra. A la instal·lació Continents l’artista Xavier Masero centra la seva mirada sobre les àmfores, que durant segles van modular l’intercanvi i l’explosió de la cultura mediterrània. 

L’escultura que podreu veure al Museu està formada per seixanta peces de gres refractari i porcellana cuites a 1260°. El mateix artista ens ofereix també la instal·lació Onades al taller. El mar no necessita res per a ser mar, perquè és referent en sí mateix. En canvi l’ésser humà fa de la recerca i concepció d’imatges una forma d’expressió del pen­sament, i l’anomena art. És a la nostra mirada sobre les coses on resideix el desig i on descobrim el que anhelem. 

Masero valora el reflex de la natura en tota matèria modelada per l’ésser humà, així és com troba el mar en les cortines ondulants del seu taller i ens ho mostra en aquesta vídeo-instal·lació. La seva mi­rada ha determinat una nova realitat. Trobant, i no buscant, es manifesta el fenomen artístic.

Data

  • Del 10/10/2018
  • al 03/03/2019

Horaris

  • De 10:00 a 20:00

Lloc

  • A partir del 10 d'octubre de 2018 Vestíbul (Nova entrada)

Idiomes

English / Castellano / Català