Publicacions

La política editorial del Museu Marítim de Barcelona té l’objectiu de promoure la difusió, la fidelització, la  divulgació científica i la investigació sobre la història i la cultura marítima. A més, aquestes publicacions són uns elements de comunicació importants que contribueixen a potenciar la imatge global de la Institució.

L’any 1999 es va aprovar un Pla de Publicacions que tenia com a objectiu marc fixar quatre grans eixos per promoure la difusió, la fidelització, la divulgació científica i la investigació. El Pla assenyala amb molta més claredat i definició de quins instruments s’ha de dotar el Museu per tal d’assolir els objectius marcats.

Gairebé des de la seva inauguració, el Museu Marítim de Barcelona ha editat diferents llibres, catàlegs i opuscles, responent a les necessitats i interessos de cada moment. La major part de la producció anterior al 2000 està descatalogada i només algunes publicacions concretes es poden comprar a la botiga. Per contra, totes poden ser consultades a la biblioteca del Museu.

MMB

Col·lecció Estudis

Aquesta col·lecció neix l’any 2001 amb la voluntat de poder difondre tots aquells estudis de recerca que el Museu impulsa dins els seus programes i aquells que promou a partir de les diferents convocatòries de beques o premis de recerca o investigació.

Llegir més
MMB

Revista Drassana

La revista Drassana és un dels vehicles de difusió del Museu. Es tracta d’una publicació anual que recull articles de contingut històric, ressenyes d’exposicions i publicacions i un dossier monogràfic, així com reportatges dedicats a diferents aspectes del Museu i de les activitats que s’hi desenvolupen.

Llegir més

Col·lecció Manuals

La col·lecció Manuals és una línia de publicacions pensada com a instrument de difusió d’activitats i estudis que, portats a terme en el Museu Marítim, són interessants per a professionals del món de la gestió cultural en el seu sentit més ampli.

Llegir més
MMB

Col·lecció Patrimoni Marítim

L’objectiu d’aquesta col·lecció és poder anar publicant el catàleg de les col·leccions que té el Museu d’una manera amena, divulgadora i alhora rigorosa i científica. És una col·lecció impulsada conjuntament amb Angle Editorial amb la missió de reivindicar els diversos aspectes del patrimoni marítim i crear un discurs que converteixi aquesta col·lecció en llibres de referència en l’àmbit dels estudis sobre el patrimoni del mar.

Llegir més
MMB

Catàlegs d'exposicions

El Museu Marítim ha editat en els darrers anys una sèrie de catàlegs de les exposicions més destacades.

Llegir més