Astano

Plànol de quaderna mestra

Sara

Plànol general.

S-179

Plànol general de salvament, contra incendis i llums. Escala 1:40.

Balances mensuales 1937

Manquen els balanços mensuals dels mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 1937.

Etilico

Conjunt de coneixements de càrrega i taxes portuàries del buc de Panamà, Etilico