Expedient personal

Expedient personal d’un treballador de l’empresa. Conté contractes, baixes mèdiques, certificats fiscals, acomiadament i informacions personals.

M.T.M. Mèxic

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.

Lykes

Documentació de clients, Lykes: adreces, correspondència, informació tècnica de projectes, albarans d’entrega, factures proforma, resguards bancaris i fotografies de treballs fets.

DUAS

Formularis de la Unió Europea per a exportacions de mercaderies, utilitzats per l’empresa.

Djabilet. Plànols

Plànols d’altres empreses relacionats amb el Djabilet: Mac Gregor Comarain; Verhoef, La Auxiliar Naval S.L. De Bilbao; Sociéte Nouvelle Ateliers et Chantiers de la Rochelle Pallice; Davit Company; Usines du Paquis.

RCCL Vision

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.

Ascensor ICICT

Documentació relativa a l’ascensor de l’empresa. Conté informes de manteniment, actes d’inspecció, factures rebudes i correspondència amb proveïdors dels serveis

Ortelius CMB

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté fotografia en paper.

Marítima Valenciana

Documentació de gestió amb el client Marítima Valenciana. Conté adreces, correspondència i informacions tècniques.

Dole Fresh Fruit Co.

Documentació de gestió amb el client Dole Fresh Fruit Co. Conté adreces, correspondència, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

Britania

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.

APL Indonesia

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté miniatures de motius ornamentals i de rètols i patrons de cartró.

Spray Fish

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.

Maersk Logistics

Documentació de gestió amb el client Maersk Logistics. Conté adreces, correspondència, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

Expedient personal

Expedient personal d’un treballador de l’empresa. Conté contractes, fulls d’hores, nòmines, certificats fiscals i informacions personals.

Williamson, Picket ,Gross, Inc.

Documentació de gestió amb el client Williamson Picket Gross Inc. Conté correspondència, albarans d’entrega, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

Misana . Godbyshiping

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté impressions en tinta d’imatges digitals (la majoria en fulls de gran format, que contenen moltes imatges).

Gestió de comandes

Correspondència d’entrada i de sortida, pressupostos de maquetes. Inclou documents gràfics (vistes generals i plànols).

Wallenius Wilhelmsen Tysla

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté una fotocòpia de fotografia i una estructura metàl·lica.

Autònoms

Quotes mensuals d’autònoms del propietari i administrador de l’empresa.

Fotos model Castillo de Bitrón i plànols de vaixells

Positius en color de models del Castillo de Bitrón, realitzats al taller de MNR. Plànols dels vaixells Ulstein SX 124, Luminosa Costa, Polar Duches Lima Sol, Oto Melara i d’altres sense identificar. Plànol de canó.

Varis. Número 2

Correspondència amb clients i proveïdors sobre afers diversos.

Alejandra

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté fotografies en paper, negatius fotogràfics i patrons de cartró.

Utopía Ace

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté impressions en tinta d’imatges digitals.

Swan

Documentació de gestió amb el client Nautors Swan. Conté correspondència i informacions tècniques.

MC Prevención. Midat Mutua

Documentació relativa a les mútues de prevenció i riscos laborals. Inclou ofertes rebudes, contractes, correspondència, facturació i formularis.

Carnival Dream . Construcció 6151 Fincantieri

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté impressions en tinta d’imatges digitals (la majoria en fulls de gran format, que contenen moltes imatges) i un patró de cartró.

Intrastat

Documentació relativa a l’Intrastat (informe estadístic del comerç de mercaderies entre els estats de la Unió Europea). Inclou normatives i formularis.

Hal Eurodam . Construcció 6149 Fincantieri

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté impressions en tinta d’imatges digitals (la majoria en fulls de gran format, que contenen moltes imatges) i en fotocòpies.

Rebarsa

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté patrons metàl·lics.