Assegurances de malaltia

Conté llistat dels assegurats, salaris mensuals de l’assegurança de malaltia i documents de treball.

Pòlisses antigues anul·lades. Myrurgia, S.A.

Pòlisses flotants amb La Constancia, Compañía Hispano Americana de Seguros y Reaseguros, Centro de Navieros Aseguradores i Compañía Marroquí de Seguros Generales Imperio S.A. Comprèn relació de primes, còpies de les pòlisses, relació de pòlisses, condicions especials…

Llibre de control del cobrament de les pòlisses, per client

En relació a Centro de Navieros Aseguradores i Myrurgia S.A. (La Constancia). Relació dels pagaments que abona cada client mensualment. Detalla el número de pòlissa, el tipus, el capital, la prima neta, les despeses, comissions… Inclou adjunts fulls estadístics/recopiladors de dades mensuals.

Acords de participació en els Talleres Este

Acta dels acords presos per Juan Abad Adell i Italo Fovanna Razzoni. Es tracta de diverses còpies, còpies en paper de carta i esborrany preparatiu del mateix document. Cap d’ells està signat.

Correspondència d’entrada

Comunicats del Colegio Sindical Nacional de Agentes de seguros i del Colegio Povincial Sindical de Agentes de Seguros i altres

Registre de rebuts naviliers i vitalicis

Llista dels assegurats que inclou -a més de la denominació de l’empresa i l’assegurat- el número de pòlissa, el ram, el venciment, la prima neta, la comissió, la prima total i el líquid. Hi ha algunes anotacions manuscrites.

Factures companyies

Detall de les pòlisses realitzades a cada empresa i el detall de les operacions realitzades a cadascuna.

Correspondència pendent de contestació

Correspondència d’entrada sobre malaltia d’un individu, nomenament d’agent per part de la Compañía Hispano Americana de Seguros y Reaseguros i factura de ferroxin.